Postępowanie sanacyjne - Kancelaria Poznań

Postępowanie sanacyjne

2022-11-22 Kancelaria

Postępowanie układowe to kolejne z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Skierowane jest przedsiębiorców, którzy pozostają ze swoimi kontrahentami w sporach, tzn. nie uznają części roszczeń czy zobowiązań pieniężnych. Dlatego tak ważne jest, by w przypadku podjęcia tematu restrukturyzacji wiedzieć jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe w naszej sprawie.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe, spośród reszty postępowań restrukturyzacyjnych, wyróżnia się tym, że może być prowadzone, jeśli suma wierzytelność spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie to umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Jak sama nazwa wskazuje, w postępowaniu układowych chodzi przede wszystkim o wypracowanie układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami.

Do otwarcia postępowania układowego dochodzi jedynie po rozpoznaniu przez sąd wniosku spełniającego wymogi formalne pisma procesowego. Zgodnie z ustawą – prawo restrukturyzacyjne, we wniosku należy uprawdopodobnić zdolność dłużnika do zaspokajania kosztów oraz zobowiązań wobec wierzycieli na bieżąco.

Sąd, rozpoznając ww. wniosek o otwarcie postępowania układowego może go uwzględnić, oddalić lub odrzucić.

Plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności

Prawo restrukturyzacyjne traktuje, iż do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy dołączyć dwa dokumenty:

1) Plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika,
2) Spis wierzytelności.

Plan restrukturyzacyjny powinien regulować przede wszystkim plan spłaty wierzycieli, oczywiście zakładając wszelkie istotne elementy do utrzymania przedsiębiorstwa dłużnika. By wyjść z długów przedsiębiorca powinien posiadać plan na firmę, na zarabianie pieniędzy i sukcesywne wpłacanie swoich wierzycieli (według określonego planu). W trakcie opracowywania planu restrukturyzacyjnego nierzadko warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże w jego stworzeniu, zwróci uwagę na najważniejsze zagadnienia – co koniec końców pozwoli pozytywnie przejść przez całe postępowanie układowe.

Co po otwarciu postępowania?

W przypadku wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego, kolejnym krokiem jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli, na którym odbędzie się głosowanie nad układem oraz kolejno przedłożenie sądowi wniosku o zatwierdzenie układu. Po zatwierdzeniu układu przez sąd, dłużnik może przystąpić do jego wykonywania i sukcesywnie spłacać wierzytelności wg. określonego planu.