Antywindykacja | Kancelaria prawna Poznań - Maciej Puk

Antywindykacja – Poznań

Co to jest antywindykacja, jakie działania podejmuje Kancelaria w imieniu dłużnika?

Nasze działania można podzielić na trzy zakresy:

1. Oddłużanie osoby, która otrzymała e-nakaz zapłaty z e-sądu w Lublinie lub nakaz zapłaty z sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Co roku e-sąd w Lublinie wydaje ok. 2-3 milionów e-nakazów zapłaty. Część z nich obejmuje długi sprzed wielu lat czasem nawet ponad 10. Część z nich nie dotyczy w ogóle osób, do których są skierowane. Część z nich potwierdza roszczenie na kwotę wielokrotnie wyższą niż to wynika z faktycznego zadłużenia. Jak się bronić? Należy sporządzić sprzeciw i doprowadzić do rozprawy w celu wykazania, czy roszczenie powoda jest prawidłowe, tzn. wobec właściwej osoby, czy kwota nie jest nadmiernie zawyżona, czy roszczenie nie jest już przedawnione.

2. Pomoc dla dłużnika, który dowiedział się o długu i nakazie sądowym dopiero od komornika sądowego czasami po kilku latach od wydania nakazu zapłaty i po wielu latach od powstania długu.

Często się zdarza, że dłużnik nawet nie wie, że przeciwko niemu został wydany nakaz zapłaty. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka – albo zmiana adresu, albo wyjazd za granicę, albo wierzyciel podaje do sądu nieaktualny adres dłużnika. Niezależnie od przyczyny zdarza się tak, że nagle przychodzi do nas komornik z nakazem zapłaty sprzed kilku lat. I co wtedy? Termin na złożenie sprzeciwu już dawno minął, dłużnik nie posiada żadnych dokumentów, a komornik właśnie zajął konto bankowe lub wynagrodzenie za pracę. Jako prawnik od spraw komorniczych mam opracowaną i skuteczną strategię antywindykacji, która pozwala na wznowienie postępowań sądowych, uchylenie nakazu zapłaty i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

3. Działania przedsądowe. Kiedy jeszcze nie ma komornika. Kiedy opóźnienia w spłacie są nieduże.

Wtedy jest właściwy czas żeby zgłosić się do naszej Kancelarii i wspólnie ustalić strategię oddłużania na bazie opracowanych i sprawdzonych projektów. Jako prawnik od spraw komorniczych przejmuję ciężar kontaktów z wierzycielami, ustala i negocjuje warunki ugody i na czas reaguje, gdy wierzyciel jednak wniesie pozew do sądu.

 

Oddłużanie jest Ci potrzebne jak najszybciej? Prawnik od spraw komorniczych może udzielić pomocy. Kontaktuj się bez chwili czekania! Pamiętaj, że od otrzymania nakazu zapłaty masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

 

Jeśli klient otrzymał informację od komornika (na przykład wezwanie czy zajęcie) o wszczęciu i prowadzeniu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, którego klient nigdy nie otrzymał (np. z powodu wyjazdu zagranicę, podania błędnego adresu, zmiany adresu lub z powodu innych pomyłek), to należy zgłosić się do kancelarii w celu podjęcia działań zmierzających do wznowienia postępowania sądowego i uchylenia nakazu zapłaty.