Rozwody Poznań - sprawy rozwodowe - Kancelaria Maciej Puk

Pozew o rozwód – Poznań

Pozew o rozwód – Poznań

Dzięki naszej fachowej pomocy ułatwiliśmy sprawy rozwodowe mieszkańcom Wielkopolski. Rozwody to bardzo trudne momenty w życiu. Czasem rozstanie po wielu latach udanego małżeństwa następuje bezboleśnie, innym razem jest nagłe i gwałtowne, oparte na strachu i wielkiej osobistej tragedii. Mnogość scenariuszy powoduje, że uzyskanie przyjacielskiej porady i czerpanie z doświadczeń znajomych, to dla rozstających się małżonków zdecydowanie za mało.

Problemy mogą pojawiać się nagle, a trudności emocjonalne powodują, że ciężko jest czasem logicznie spojrzeć na swój własny rozwód. Poznań jako jedno z większych polskich miast to źródło wielu rozwodowych historii. W naszej działalności spotykamy się z rozwodami na różnym tle, których rozprawy sądowe bywają bardzo nieprzewidywalne. Pomogliśmy wielu naszym klientom odpowiednio przygotować się do rozwodu oraz przejść przez niego z godnością i osiągnąć zamierzone cele majątkowe, a także osobiste.

obrączki prawo rodzinne

Każdy rozwód zaczyna się pozwem

Złożenie pozwu o rozwód jest pierwszym krokiem na drodze do rozpatrzenia sprawy przez sąd. Takie postępowanie ma charakter osobisty, co znaczy, że rozwodu nie może zażądać nikt poza samymi małżonkami. W przypadku pozwu o rozwód, niezbędnym jest udowodnienie, iż miejsce miał rozpad pożycia małżeńskiego w aspekcie ekonomicznym, fizycznym i uczuciowym.

To, w jaki sposób sformułujemy pozew może zaważyć o dalszym postępowaniu pozwanego, a tym samym wpłynąć na efekty rozprawy. W naszej kancelarii pomagamy stworzyć odpowiedni dokument oraz dokonujemy poprawek istniejących pozwów. Rozpraw sądowych, na których rozpatrywana jest określona sprawa, może być więcej niż jedna. Rozstrzyga się między innymi kwestie podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem.

Przebrnąć przez trudne rozwody

W trakcie rozwodów dzieli się całe dotychczasowe życie, a strony nie zawsze wiedzą, jakie mają prawa i możliwości, by zawalczyć o przyszłość swoją i swoich dzieci. Rozstania, a tym samym rozwody, często obejmują swoim zasięgiem także rozpad firmy wspólnie prowadzonej przez małżonków, a także ustanowienie prawa do pozostania w dotychczasowym mieszkaniu.

Podczas całego postępowania odbywa się przesłuchiwanie małżonków oraz przedstawienie dowodów, powołanie świadków czy biegłych. Rozwody, przy których pomagaliśmy w Poznaniu, pozwoliły nam nabyć cenne doświadczenie sądowe, dzięki czemu z dnia na dzień służymy Państwu coraz bardziej fachowym doradztwem z tego zakresu. Pomożemy Państwu skompletować materiał dowodowy, ułożyć odpowiednio niezbędne fakty oraz rozważyć skorzystanie z pomocy w rozprawie osób trzecich.

Rozwody Poznań

Rozwody w Poznaniu – od pozwu do ostatniej sprawy sądowej

W niektórych wypadkach sąd może uznać, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa i zdecyduje, by skierować sprawę do postępowania mediacyjnego. Podobnie postępuje się również w celu ugodowego i zgodnego rozstrzygnięcia spornych kwestii, takich jak sprawowanie władzy rodzicielskiej lub płacenia alimentów. Nasz prawnik pomoże na każdym etapie postępowania. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje również możliwość składania apelacji po wydaniu wyroku. Sprawa w takim przypadku rozpatrywana jest przez sąd apelacyjny i to właśnie ona często oznaczała dla naszych klientów osiągnięcie zamierzonych celów. Dla przejścia przez rozwód w spokoju i bez zbędnych emocji, które mogą wpłynąć na efekt sprawy sądowej, polecamy Państwu skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy już od samego początku, czyli tworzenia pozwu.