Blog - Kancelaria Maciej Puk

Blog

Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2023-11-30

Procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne są nieodzownym elementem funkcjonowania rynku gospodarczego. Służą one zarówno ochronie dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak i zabezpieczaniu interesów wierzycieli. Jednym z ważnych aspektów tych procedur są opłaty sądowe, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzję o ich rozpoczęciu. Wysokości opłat w opisywanych postępowaniach ustalone są w ustawie o […]

Upadłość osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

2023-11-23

Upadłość rolnicza, mimo że nie jest zjawiskiem tak powszechnym jak upadłość przedsiębiorstw, stanowi ważny element w prawie upadłościowym. Obejmuje ona specyficzne przypadki, gdy osoba prowadząca gospodarstwo rolne znajduje się w sytuacji finansowego kryzysu, uniemożliwiającego dalsze prowadzenie działalności. Ta forma upadłości uwzględnia unikatowy charakter pracy rolniczej, który wyróżnia się na tle innych rodzajów działalności gospodarczej. Postępowanie […]

Uproszczona restrukturyzacja – co to takiego?

2023-11-16

Uproszczona restrukturyzacja jest narzędziem chroniącym przedsiębiorstwa przed upadłością oraz zabezpieczeniem majątku właściciela przed komornikiem. Czym jest w zasadzie uproszczona restrukturyzacja i jak wygląda proces jej przeprowadzenia? Restrukturyzacja uproszczona Restrukturyzacja uproszczona jest postępowaniem, które pozwala na układ z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. Restrukturyzacja uproszczona nazywana jest inaczej postępowaniem o zatwierdzenie układu, które w teorii jest […]

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

2023-11-09

W sytuacji, gdy osoba fizyczna lub prawna znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, kluczowe staje się zrozumienie terminu, w którym należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Upadłość, będąca formalnym procesem prawnym, zapewnia zarówno ochronę dla dłużnika, jak i reguluje sposób rozliczeń z wierzycielami. Znajomość odpowiednich […]

Dziecko a upadłość konsumencka

2023-11-02

Upadłość konsumencka, często kojarzona głównie z dorosłymi borykającymi się z długami, może dotyczyć również osób niepełnoletnich. Chociaż sytuacje, w których dzieci stają przed koniecznością ogłoszenia upadłości, są stosunkowo rzadkie, stanowią ważny aspekt prawnego systemu ochrony konsumentów. W takich przypadkach, upadłość może wynikać z różnych przyczyn, takich jak długi spadkowe, i wymaga szczegółowej analizy oraz zrozumienia […]

Co składa się na plan restrukturyzacyjny?

2023-10-26

Restrukturyzacja to proces, który ma na celu pomóc przedsiębiorstwom w powrocie na ścieżkę wzrostu i rentowności. Stworzenie efektywnego planu restrukturyzacyjnego jest zatem kluczowe, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby i czas, umożliwiając firmie przezwyciężenie trudności. W dzisiejszym wpisie przybliżymy temat planu restrukturyzacyjnego oraz tego, z jakich elementów powinien się składać. Plan restrukturyzacyjny Plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnym […]

Obowiązki upadłego przy upadłości likwidacyjnej

2023-10-19

Upadłość likwidacyjna, będąca jednym z najbardziej skomplikowanych scenariuszy prawnych, z którym może się zmierzyć przedsiębiorstwo, uwypukla znaczenie zrozumienia i odpowiedniego wypełniania obowiązków przez osobę upadłą. Jako proces, który poddaje analizie całość majątku dłużnika i jego przyszłe działania, upadłość likwidacyjna wymaga precyzyjnego podejścia i ścisłego przestrzegania zasad i wytycznych prawnych. Obowiązki osobiste upadłego Zgodnie z art. […]

Niewypłacalność według prawa upadłościowego

2023-10-12

W świetle niepewnej koniunktury gospodarczej i zmieniających się warunków rynkowych, zagadnienie niewypłacalności i mechanizmy prawne z nią związane zyskują na znaczeniu dla szerokiego spektrum podmiotów. Zrozumienie tego, jak prawo upadłościowe interpretuje niewypłacalność i jakie możliwości oferuje dłużnikom w obliczu kryzysu, stanowi wartościową wiedzę dla przedsiębiorców, konsumentów, a także profesjonalistów z dziedziny prawa i finansów. W […]

Tryby postępowania upadłości konsumenckiej

2023-10-05

W obliczu niefortunnych okoliczności finansowych, wiele osób może znaleźć się na skraju bankructwa. Upadłość konsumencka staje się ostatnią deską ratunku dla osób fizycznych, które nie są już w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Co do zasady, upadłość konsumencka może toczyć się w dwóch trybach: zwykłym oraz uproszczonym. Decyzję w zakresie prowadzenia sprawy w danym trybie […]

Zachowek – co warto o nim wiedzieć?

2023-10-03

Zachowek to pojęcie, z którym spotykamy się w kontekście prawa spadkowego. Jest to instytucja mająca na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy byliby powołani do spadku z przepisów ustawy. Zachowek daje uprawnionym możliwość dochodzenia swoich praw i zabezpieczenia swojego udziału w spadku. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na czym dokładnie polega prawo do zachowku, […]

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

2023-10-02

Upadłość konsumencka jest procedurą, która pozwala osobom fizycznym, które nie są w stanie spłacić swoich długów, na częściowe lub całkowite oddłużenie. Zdarza się, iż upadli konsumenci posiadają zaciągnięty kredyt hipoteczny i nie są w stanie spłacać rat kredytu, co powoduje narastające zadłużenie. By zatrzymać spiralę kredytową upadły może skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Co w […]

Wygrany proces frankowy – jak rozliczyć się z bankiem?

2023-09-20

W obliczu kryzysu związanego z kredytami frankowymi, który rozgorzał lata temu, wielu kredytobiorców stanęło przed trudnym zadaniem walki o swoje prawa w sądach. Po ciężkich bataliach sądowych, wygrana sprawa frankowa jawi się jako światło w tunelu, sygnalizując początek nowego etapu – procesu rozliczeniowego z bankiem. Jest to czas, w którym kredytobiorcy mogą odetchnąć z ulgą, […]