Blog o restrukturyzacji firm - Kancelaria Poznań

Blog o restrukturyzacji firm

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

2024-04-09

Restrukturyzacja firmy to proces, który może być kluczowy dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w obliczu trudności finansowych lub zmieniającego się otoczenia rynkowego. Jednak zanim firma podejmie decyzję o restrukturyzacji, ważne jest zrozumienie kosztów związanych z tym procesem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, ile kosztuje restrukturyzacja firmy i jakie czynniki mogą wpływać na te […]

Co to jest restrukturyzacja firmy?

2024-03-19

Restrukturyzacja firmy to proces strategiczny, którego celem jest dostosowanie struktury organizacyjnej, procesów biznesowych oraz zadłużenia firmy do zmieniających się warunków rynkowych lub finansowych. Jest to często konieczne działanie, aby firma mogła przetrwać trudne okresy, odzyskać rentowność, zwiększyć efektywność działania lub dostosować się do nowych wymagań rynkowych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest […]

Jak efektywnie negocjować z wierzycielami w procesie restrukturyzacji?

2024-01-23

Restrukturyzacja zadłużenia to często ostatnia szansa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na uniknięcie upadłości. Kluczowym elementem tego procesu są skuteczne negocjacje z wierzycielami. Odpowiednie podejście do negocjacji może prowadzić do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron, zapewniając firmie szansę na powrót do stabilności finansowej. W niniejszym artykule omówimy, jak efektywnie przeprowadzić negocjacje […]

Czynności zwykłego zarządu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

2023-12-07

W obliczu finansowych trudności, przedsiębiorstwa często znajdują schronienie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które ma na celu uniknięcie upadłości i umożliwienie powrotu do stabilności. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest możliwość wykonywania czynności zwykłego zarządu, które zapewniają kontynuację codziennej działalności biznesowej w okresie restrukturyzacji. Te działania są niezbędne do zachowania płynności operacyjnej firmy, utrzymania zaufania wśród […]

Uproszczona restrukturyzacja – co to takiego?

2023-11-16

Uproszczona restrukturyzacja jest narzędziem chroniącym przedsiębiorstwa przed upadłością oraz zabezpieczeniem majątku właściciela przed komornikiem. Czym jest w zasadzie uproszczona restrukturyzacja i jak wygląda proces jej przeprowadzenia? Restrukturyzacja uproszczona Restrukturyzacja uproszczona jest postępowaniem, które pozwala na układ z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. Restrukturyzacja uproszczona nazywana jest inaczej postępowaniem o zatwierdzenie układu, które w teorii jest […]

Co składa się na plan restrukturyzacyjny?

2023-10-26

Restrukturyzacja to proces, który ma na celu pomóc przedsiębiorstwom w powrocie na ścieżkę wzrostu i rentowności. Stworzenie efektywnego planu restrukturyzacyjnego jest zatem kluczowe, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby i czas, umożliwiając firmie przezwyciężenie trudności. W dzisiejszym wpisie przybliżymy temat planu restrukturyzacyjnego oraz tego, z jakich elementów powinien się składać. Plan restrukturyzacyjny Plan restrukturyzacyjny jest obligatoryjnym […]

Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

2023-02-14

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy Państwu zarys postępowania sanacyjnego. Co natomiast powinno się zawrzeć we wniosku składanego do sądu restrukturyzacyjnego o otwarcie postępowania sanacyjnego? Zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne, we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego powinniśmy zawrzeć: 1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a […]

Postępowanie sanacyjne

2023-02-14

W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu ostatnie z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie sanacyjne. Zgodnie z treścią umieszczaną w naszych wpisach, celem prawa restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, która niepożądana jest z punktu widzenia jego samego, jak i jego wierzycieli. Wybór postępowania restrukturyzacyjnego jest zależny od wielu uwarunkowań (faktycznych i prawnych, ściśle związanych z […]

Na czym polega postępowanie układowe

2022-11-22

Postępowanie układowe to kolejne z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Skierowane jest przedsiębiorców, którzy pozostają ze swoimi kontrahentami w sporach, tzn. nie uznają części roszczeń czy zobowiązań pieniężnych. Dlatego tak ważne jest, by w przypadku podjęcia tematu restrukturyzacji wiedzieć jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe w naszej sprawie. Postępowanie układowe Postępowanie układowe, spośród reszty postępowań restrukturyzacyjnych, wyróżnia się […]

Przyśpieszone postępowanie układowe

2022-10-10

Postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z rozwiązań, aby zapobiec upadłości. Dzisiaj przedstawię Państwu kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, tj. przyspieszone postępowanie układowe. Charakterystyka przyśpieszonego postępowania układowego Przyspieszone postępowanie układowe, w przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu (które zostało opisane w ostatnim wpisie), wyróżnia się sformalizowanym trybem postępowania, bowiem ma ono charakter postępowania sądowego. Opisywane postępowanie jest […]

Wymogi formalne wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego

2022-10-10

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać: imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo […]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

2022-09-26

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które to posiada najbardziej prywatny charakter ze wszystkich postępowań. Omawiane w poprzednim wpisie postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością na restrukturyzację zadłużenia w drodze układu z wierzycielami. A więc czym wyróżnia się […]