Prawo restrukturyzacyjne – zarys ogólny - Kancelaria Poznań

Prawo restrukturyzacyjne – zarys ogólny

2022-09-13 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu ogólny zarys prawa restrukturyzacyjnego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Co do zasady prawo restrukturyzacyjne reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych. Celem prawa restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, która niepożądana jest z punktu widzenia jego samego, jak i jego wierzycieli.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Analizując przepisy możemy wyróżnić cztery postępowania, w których możemy przeprowadzić restrukturyzację, tj.:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,

  2. przyspieszone postępowanie układowe,

  3. postępowanie układowe,

  4. postępowanie sanacyjne.

W zależności od wyboru określonego postępowania, dłużnik może liczyć na inny rodzaj uprawnień i obowiązków. Postępowania są również dopasowane do różnych sytuacji dłużników oraz oferują zróżnicowany zakres instrumentów służących zarówno do ochrony przed wierzycielami, jak również ułatwień w przeprowadzaniu naprawy przedsiębiorstwa.

Prawo restrukturyzacyjne ma także pierwszeństwo przed prawem upadłościowym, bowiem jedna z ogólnych zasad nakazuje sądowi upadłościowemu wstrzymać rozpoznanie wniosku upadłościowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie złożonego wniosku restrukturyzacyjnego.

Z uwagi na obszerność tematu, w kolejnych wpisach chciałbym szczegółowo przedstawić Państwu rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, tak by osoby zainteresowane mogły zaczerpnąć informacji o najodpowiedniejszym dla ich sytuacji postępowaniu.