Liczba upadłości konsumenckich stale rośnie. Czy 2023 rok będzie rekordowy? - Kancelaria Poznań

Liczba upadłości konsumenckich stale rośnie. Czy 2023 rok będzie rekordowy?

2023-09-04 Kancelaria

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 1. połowie 2023 r. ogłoszono już 10 526 upadłości konsumenckich! Wszystko wskazuje na to, iż w 2023 r. przekroczymy rekordową barierę 20 000 upadłości konsumenckich w ciągu jednego roku kalendarzowego. Z czego to wynika i dlaczego upadłość konsumencka w ostatnim czasie jest tak popularna?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym osoba zadłużona, przez co najmniej 3 miesiące, nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy jednocześnie na prowadzenie normalnego życia oraz na spłatę pożyczek. O upadłości konsumenckiej pisaliśmy już szerzej na blogu! Zapraszamy do nadrobienia zaległości.

Dlaczego instytucja upadłości konsumenckiej jest tak popularna?

Powód dużej popularności upadłości konsumenckiej jest w zasadzie prosty. Jest nim przede wszystkim zdecydowany wzrost kosztów życia w Polsce, co oczywiście przekłada się na sytuację finansową i życiową Polaków. Wielu Polaków, z uwagi na wyższe koszty życia, wydaje więcej niż zarabia. Wzrost rat kredytów zniszczyło budżet niejednego gospodarstwa domowego, a przedsiębiorcy, z uwagi na rosnące koszty prowadzonej działalności nie są skorzy do podnoszenia pensji pracowników. Powyższe powoduje, iż jedynym sensownym wyjściem z kłopotów finansowych i narastającego zadłużenia jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką w sądzie, dzięki czemu spirala zadłużenia zostanie zablokowana, a dłużnik będzie dokonywał spłaty wierzycieli według dogodnego planu spłat.

Garść statystyk

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w 2023 r. ma 13 lat, a najstarsza 93. Średnia wieku to 49 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat – 26,12% i 30-39 – 22,95%. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 25,94% wszystkich upadłości konsumenckich.

Częściej natomiast upadłość konsumencką ogłaszali mężczyźni – 5 428 osób (51,57%), niż kobiety – 5 098 osób (48,43%), lecz oczywiście różnica jest nieznaczna.

W lipcu 2023 r. liczba upadłości konsumenckich wyniosła 1 654, co tylko pokazuje, iż ogłaszanie upadłości konsumenckiej pozostaje na wysokim poziomie.