Upadłość osoby prowadzącej gospodarstwo rolne - Kancelaria Poznań

Upadłość osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

2023-11-23 Kancelaria

Upadłość rolnicza, mimo że nie jest zjawiskiem tak powszechnym jak upadłość przedsiębiorstw, stanowi ważny element w prawie upadłościowym. Obejmuje ona specyficzne przypadki, gdy osoba prowadząca gospodarstwo rolne znajduje się w sytuacji finansowego kryzysu, uniemożliwiającego dalsze prowadzenie działalności. Ta forma upadłości uwzględnia unikatowy charakter pracy rolniczej, który wyróżnia się na tle innych rodzajów działalności gospodarczej.

Postępowanie w przypadku zadłużonego rolnika

Rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą ogłosić upadłość konsumencką. Rolnik, który nie figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest uważany za przedsiębiorcę.

Zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy Prawo upadłościowe, upadłości nie można ogłosić wobec osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Oznacza to, że rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej nie mogą skorzystać z procedury upadłościowej przewidzianej dla przedsiębiorców. W przypadku długów mogą skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej.

W opisywanym przykładnie należy podkreślić, iż upadłość wiąże się nie tylko z oddłużeniem, ale również z likwidacją całego majątku upadłego. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne może w takim przypadku znaleźć nabywcę, który wykupi gospodarstwo, nie pozostawiając na nim obciążeń.

Czy w przypadku rolników możliwa jest restrukturyzacja?

Podkreślić należy, iż rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej może skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej. Mimo, iż nie posiada przedsiębiorstwa, rolnik ma możliwość oddłużenia swojego gospodarstwa.

Podmiot prowadzący gospodarstwo rolne ma możliwość ubiegania się o restrukturyzację w ramach pomocy publicznej, świadczonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest ona oferowana m.in. w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank. Możliwa jest też pożyczka na sfinansowanie spłaty długu.

Oprócz powyższego, zadłużonemu rolnikowi może pomóc Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ośrodek może zabezpieczyć spłatę kredytu restrukturyzacyjnego. Może również przejąć dług rolnika, pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości rolnej na Skarb Państwa.