Ile kosztuje upadłość konsumencka? - Kancelaria Poznań

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

2022-08-19 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu potencjalne koszty związane z procesem upadłości konsumenckiej.

Opłata sądowa od wniosku

Wydatkiem, jaki poniesiesz przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który wynosi 30 zł.
Przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy pamiętać, iż brak majątku oraz jakichkolwiek dochodów nie jest przeszkodą do jej ogłoszenia. Jeżeli nie posiadamy pieniędzy na opłatę od wniosku, możemy starać się o zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych. W takim przypadku będziemy zobowiązani do wykazania stanu majątkowego oraz dochodów, tak by uargumentować przed sądem swoją trudną sytuację finansową.

Honorarium profesjonalnego pomocnika

Przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnicy często korzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego bądź adwokata.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej możemy sporządzić sami, jednakże opracowanie wniosku oraz jego uzasadnienie jest dosyć skomplikowaną czynnością, jak chociażby dopasowanie planu spłaty wierzycieli oraz rozłożenia zadłużenia w odpowiednim okresie czasu. Jeżeli posiadamy fundusze na powierzenie powyższych czynności prawnikowi – zróbmy to. Przy wybieraniu prawnika pamiętaj, by wybrać osobę specjalizującą się w upadłościach konsumenckich, co bardzo usprawni omawiany proces.

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka zależy m.in. od wysokości funduszów masy upadłości, zakresu czynności podjętych w postępowaniu, stopnia trudności sprawy, stopnia zaspokojenia wierzycieli, czy czasu trwania postępowania. Owe wynagrodzenie jest ustalone w ustawie i może wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co w przypadku gdy nie posiadamy pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania?

Jeżeli nie posiadamy funduszów na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Gdy do masy upadłości wpłyną środki pieniężne, syndyk niezwłocznie zwraca wcześniej pokryte koszty Skarbowi Państwa.