Jesteś w tarapatach finansowych? Jak z nich wyjść? - Kancelaria Poznań

Jesteś w tarapatach finansowych? Jak z nich wyjść?

2023-08-25 Kancelaria

Życie z wciąż rosnącymi zobowiązaniami finansowymi nie należy do łatwych i przyjemnych. Zarówno Ciebie, jak i Twoją rodzinę, kosztuje to zapewne wiele nerwów i jest powodem kolejnych nawarstwiających się problemów. Nie da się wieść spokojnego życia z ciągłą myślą w głowie na temat ciężkiej sytuacji finansowej. Rozwiązaniem ww. problemów może być upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym osoba zadłużona, przez co najmniej 3 miesiące, nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy jednocześnie na prowadzenie normalnego życia oraz na spłatę pożyczki.

Co do zasady, upadłość konsumencka polega na oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta – umorzeniu całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić oraz na windykacji (odzyskaniu) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Wniosek o upadłość konsumencką możesz złożyć w przypadku, gdy jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności gospodarczej oraz nie jesteś wspólnikiem bądź komandytariuszem w spółkach.

Dzięki upadłości konsumenckiej szansę na całkowite oddłużenie mają osoby bez jakiegokolwiek majątku, które m.in. nie osiągają żadnych dochodów.

Plusy upadłości konsumenckiej

Skorzystanie z upadłości konsumenckiej to szansa na normalne życie! Dzięki omawianej instytucji będziesz miał/a szansę na:

1) całkowite oddłużenie,
2) spokojne życie, gdzie wierzyciele będą spłacani zgodnie z planem spłaty, przystosowanym do Twoich dochodów i możliwości finansowych,
3) odzyskanie wewnętrznego i psychicznego spokoju,
4) uwolnienie się od naciskających na spłatę zobowiązań wierzycieli oraz komorników sądowych.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić albo nie masz głowy do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w upadłościach konsumenckich. Pełnomocnik bezproblemowo przeprowadzi Cię przez cały proces oddłużania, a Ty będziesz mógł w końcu zacząć cieszyć się spokojnym życiem!