Jesteś w tarapatach finansowych? Jak z nich wyjść? - Kancelaria Poznań

Jesteś w tarapatach finansowych? Jak z nich wyjść?

2023-08-09 Kancelaria

Każdy osoba fizyczna niemogąca spłacić swojego zadłużenia ma prawo starać się o upadłość konsumencką. Ale co w przypadku długu zaciągniętego za granicą? Czy możliwe jest skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce przy posiadaniu zadłużenia w innych krajach? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym osoba zadłużona, przez co najmniej 3 miesiące, nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy jednocześnie na prowadzenie normalnego życia oraz na spłatę pożyczki.
Co do zasady, upadłość konsumencka polega na oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta – umorzeniu całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić oraz na windykacji (odzyskaniu) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Zagraniczne długi

„Mam długi u zagranicznych podmiotów. Czy mogę spłacać je w upadłości konsumenckiej?” – takie pytanie upadły musiał zadać sobie nie raz. Odpowiadając, co do zasady TAK! Tak, jeśli chodzi o kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi przepisami, upadłość konsumencka ogłoszona w Polsce jest uznawana we wszystkich krajach członkowskich UE. Tym samym, jeśli otrzymamy upadłość w Polsce, będzie ona również skuteczna na terytorium Unii Europejskiej. Dłużnik nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków o uznanie postępowania upadłościowego w krajach członkowskich Unii.

Niezależnie z jakiego kraju pochodzą wierzyciele, postępowanie upadłościowe osoby zameldowanej na terenie RP i stale pracującej na jej terytorium odbywa się przez polskim sądem, zgodnie z polskim prawem upadłościowym. Wierzyciele z kraju należącego do UE mogą uczestniczyć w postępowaniach upadłościowych, np. zgłaszać roszczenia czy złożyć sprzeciw.

Podkreślić należy, iż kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą nie uznać upadłości konsumenckiej ogłoszonej w Polsce, jeśli uznanie postępowania upadłego w danym państwie prowadziłoby do sprzeczności z porządkiem publicznym, zasadami lub konstytucyjnie gwarantowanymi prawami i wolnościami jednostki.

Długi w kraju poza Unią Europejską

A co w przypadku długu zaciągniętego poza terenami Unii Europejskiej? W tym przypadku wierzyciel może nie uznać polskiego wyroku i m.in. może domagać się spłaty zadłużenia czy złożyć do sądu w Polsce sprawę o egzekucję komorniczą.