Upadłość konsumencka - co musisz wiedzieć? - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka – co musisz wiedzieć?

2022-08-19 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć Państwu temat upadłości konsumenckiej. Pandemia, wzrastająca inflacja, wzrost stóp procentowych niewątpliwie przyczyniają się do problemów z wypłacalnością osób fizycznych. Dla wielu osób upadłość konsumencka jest wybawieniem z długów, ale czy zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym osoba zadłużona, przez co najmniej 3 miesiące, nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy jednocześnie na prowadzenie normalnego życia oraz na spłatę pożyczki.

Co do zasady, upadłość konsumencka polega na oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta – umorzeniu całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić oraz na windykacji (odzyskaniu) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Kto i kiedy może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest przez sąd tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta, który to musi spełnić pewne warunki, m.in.:

  • musi być osobą fizyczną,
  • nie może prowadzić działalności gospodarczej (chociażby niezarejestrowanej),
  • nie może być wspólnikiem bądź komandytariuszem w spółkach.

Omawiany wniosek, osoba zadłużona składa do sądu właściwego dla swego miejsca stałego pobytu. Sąd rozpatrzy wniosek na posiedzeniu niejawnym, bez obecności wnioskodawcy. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek i ogłosi upadłość konsumencką, wtedy też będziemy mieli do czynienia z kolejnym etapem: postępowaniem właściwym. Na tym etapie do sprawy włącza się nowy podmiot – syndyk. Syndyk jest odpowiedzialny za sprzedaż wykazanych majątków i przekazanie środków na rzecz wierzycieli.

Pamiętajmy, iż od dnia 1 grudnia 2021 r. proces upadłości konsumenckiej obsługiwany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych, którego istotę opisałem w ostatnim wpisie na bloga.

Czas trwania upadłości konsumenckiej

Proces upadłości konsumenckiej, w zdecydowanej mierze, zależy od szybkości procedowania sądu oraz oczywiście syndyka. Przepisy wskazują, iż sąd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, lecz może zdarzyć się, że rozpatrzenie może potrwać nawet do 4 miesięcy.

Z uwagi na obszerność zagadnienia upadłości konsumenckiej, w kolejnych wpisach na bloga odpowiem na pytania: ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jakie konsekwencje niesie za sobą cały proces i czy zawsze jest najlepszym rozwiązaniem oraz co składa się na kompletny wniosek upadłości konsumenckiej.