Terminy w postępowaniu upadłościowym - Kancelaria Poznań

Terminy w postępowaniu upadłościowym

2023-11-09 Kancelaria

W sytuacji, gdy osoba fizyczna lub prawna znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, kluczowe staje się zrozumienie terminu, w którym należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Upadłość, będąca formalnym procesem prawnym, zapewnia zarówno ochronę dla dłużnika, jak i reguluje sposób rozliczeń z wierzycielami. Znajomość odpowiednich terminów i procedur jest niezbędna, aby uniknąć dodatkowych komplikacji prawnych i finansowych.

Czym jest upadłość?

Upadłość to formalny proces zgody z ustawą Prawo upadłościowe, który umożliwia osobom lub przedsiębiorstwom niemogącym spłacić swoich długów uzyskanie ochrony prawnej. Proces ten może prowadzić do likwidacji majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli lub do restrukturyzacji długów, w zależności od rodzaju upadłości.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Dla przedsiębiorców

W przypadku przedsiębiorców, istotne jest, aby wniosek o upadłość został złożony niezwłocznie po stwierdzeniu stanu niewypłacalności. Zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od daty, kiedy stał się niewypłacalny, tj. od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Dla osób prywatnych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką w dowolnym momencie, gdy znajdują się w sytuacji, w której nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Niewypłacalność – kiedy następuje?

Niewypłacalność występuje, gdy dłużnik trwale straci zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych, co oznacza, że długi przewyższają wartość majątku lub dłużnik opóźnia się z płatnościami o co najmniej 3 miesiące.

Skutki spóźnienia z wnioskiem

Spóźnienie się z złożeniem wniosku o upadłość może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, w tym odpowiedzialność karną lub cywilną. Dla osób fizycznych, opóźnienie może prowadzić do dalszego narastania długów i problemów finansowych.

Zakończenie

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to krytyczny element procesu upadłościowego, który wymaga zrozumienia i odpowiedzialnego podejścia. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne powinny być świadome konsekwencji opóźnienia i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zminimalizować negatywne skutki trudnej sytuacji finansowej. W razie wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym.