Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - Kancelaria Poznań

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

2023-11-30 Kancelaria

Procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne są nieodzownym elementem funkcjonowania rynku gospodarczego. Służą one zarówno ochronie dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak i zabezpieczaniu interesów wierzycieli. Jednym z ważnych aspektów tych procedur są opłaty sądowe, które mogą mieć znaczący wpływ na decyzję o ich rozpoczęciu. Wysokości opłat w opisywanych postępowaniach ustalone są w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wnioski w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym podlegające opłacie stałej 1000 zł

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od:

 1. wniosku o ogłoszenie upadłości;
 2. wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego;
 3. wniosku o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Pisma w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym podlegające opłacie stałej 200 zł

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:

 1. wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;
 2. zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 3. uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;
 4. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pisma w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym podlegające opłacie stałej 100 zł

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 1. zarzutów przeciwko planowi podziału;
 2. wniosku o uchylenie lub zmianę układu;
 3. wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 4. wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. wniosku upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Pisma w postępowaniu upadłościowym podlegające opłacie podstawowej

Opłatę podstawową, tj. 30 zł, pobiera się od:

 1. wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 2. wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
 3. skargi na czynności syndyka;
 4. skargi na odmowę dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego przez nadzorcę układu.

Sprzeciw, zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza

Piątą część opłaty stosunkowej pobiera się od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu.

Podsumowanie

Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych może mieć znaczący wpływ na decyzję o ich rozpoczęciu. Ważne jest, aby przedsiębiorcy i osoby prywatne rozważające te procedury były świadome związanych z nimi kosztów.