Jakie są wymogi formalne do zgłoszenia upadłości konsumenckiej? - Kancelaria Poznań

Jakie są wymogi formalne do zgłoszenia upadłości konsumenckiej?

2021-12-08 Kancelaria

Najprościej rzecz ujmując upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które z pewnych względów przestały sobie radzić ze spłatą zobowiązań. Procedura ta jest skierowana wyłącznie w stronę osób prywatnych, co oznacza, że nie podlegają jej wszelkiego rodzaju firmy czy też spółki. Prowadzone postępowanie sądowe ma umożliwić oddłużenie, co w zdecydowanej większości oznacza zaspokojenie wierzycieli lub też umorzenie części albo całości długów. Bardzo istotne jest, że nie każda osoba posiadająca pewne zobowiązania może zostać oddłużona. Aby tak się stało należy spełnić ściśle określone wymogi formalne.

Upadłość konsumencka – wymogi formalne

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osoby, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie regularnie spłacać swoich zobowiązań. W tym kontekście bardzo istotne jest, że sądy nie będą już z góry oddalać wniosków o oddłużenie osób, które popadły w długi przez swoją niefrasobliwość bądź też przez nieodpowiednie gospodarowanie pieniędzmi. Oznacza to, że czynniki, takie jak choroba czy utrata pracy nie są już jedynymi możliwymi powodami do złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Aby móc starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy przede wszystkim wypełnić wniosek. Zawiera on szereg informacji, takich jak imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Oprócz tego bardzo istotne jest wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika. Niezwykle istotne jest również wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek. To, co jest bardzo ważne to aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną. Oznacza to, że jeśli posiadany samochód ma wartość umożliwiającą spłatę zadłużeń, sąd może nakazać jego spieniężenie i spłacenie wszelkich zobowiązań wierzycielom.

Wypełniony wniosek powinien zostać złożony do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Aby rozpocząć cały proces konieczne jest również uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł.