Jakie możliwości ma osoba zadłużona? - Kancelaria Poznań

Jakie możliwości ma osoba zadłużona?

2020-08-12 Kancelaria

Obowiązujące od 24 marca 2020 roku przepisy nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego dają osobom zadłużonym jeszcze większe możliwości. Zmiany mają na celu ułatwienie rozwiązywania problemów finansowych konsumentom.

Ustawa przyjazna dłużnikowi

Dłużnicy, którzy wcześniej nie spełniali warunków uprawniających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zgodnie z nowymi przepisami mają dużą większą możliwość. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w wersji uproszczonej co oznacza uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości bez rozprawy, Sąd wydaje takie postępowanie na posiedzeniu niejawnym.

Wśród najważniejszych zmian ustawy należy wymienić:

  • uproszczone postępowanie – bez rozprawy
  • większą dostępność upadłości konsumenckiej, nawet dla osób, które popadły w zadłużenie z powodu lekkomyślnego działania
  • możliwość całkowitego umorzenia długu (w sytuacji braku możliwości zarobkowych)
  • możliwość wnioskowania dłużnika o zawarcie ugody bezpośrednio z wierzycielem,

Czy całkowite oddłużenie jest dla każdego?

Wymienione wyżej zmiany w ustawie mogą dać mylne wrażenie, że każdy, kto roztrwonił majątek, może liczyć na upadłość konsumencką. Oczywiście, byłoby to duże uproszczenie oraz błędne stwierdzenie. Osoby, które świadomie doprowadziły do zadłużenia mogą złożyć wniosek oraz liczyć na wszczęcie I etapu postępowania. Przyczyny powstania niewypłacalności nie są brane pod uwagę na etapie otwarcia postępowania, dlatego każdy dłużnik ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Należy jednak pamiętać, że stopień zawinienia dłużnika będzie badany w II etapie postępowania i to od niego będzie zależeć decyzja sądu oraz ostateczny plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty może być wydłużony do 7 lat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa nie tylko na sytuację materialną, ale i prawną osoby zadłużonej. Dlatego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości warto skonsultować możliwości oddłużeniowe z radcą prawnym.