Brak majątku jest przeszkodą w zgłoszeniu upadłości konsumenckiej? - Kancelaria Poznań

Brak majątku jest przeszkodą w zgłoszeniu upadłości konsumenckiej?

2021-11-16 Kancelaria

Jak wynika z przeprowadzonych badań oraz przedstawionych raportów, coraz więcej Polaków ma problemy z długami. W szczególnych przypadkach sytuacja jest tak poważna, że jedyną możliwością jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2018 roku na taki ruch zdecydowało się ponad 6500 osób. Jak się okazuje, część osób, które ogłosiły upadłość konsumencką, jednocześnie nie posiadało żadnego majątku. Taka sytuacja była niedopuszczalna do końca 2014 roku, jednak po nowelizacji ustawy w art. 2 można znaleźć zapis, iż postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych powinno być prowadzone w taki sposób, aby dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia. Ma to umożliwić umorzenie zobowiązań i jeśli jest to możliwe zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Warto zaznaczyć, że istotą upadłości konsumenckiej jest pomoc w wyjściu z nadmiernego zadłużenia. Najważniejszą przesłanką ogłoszenia upadłości jest to, że dłużnik jest niewypłacalny i stracił zdolność do systematycznego regulowania swoich zobowiązań. Ważną informacją jest fakt, że upadłości konsumenckiej nie należy mylić z ucieczką dłużnika przed wierzycielami. W sytuacji, gdy dłużnik posiada jakikolwiek majątek, sąd może zarządzić jego spieniężenie. Ma to pomóc w spłaceniu wszystkich wierzycieli.

Jeśli jednak dłużnik nie posiada żadnego majątku lub ten, którym dysponuje jest niewystarczający do spłaty zobowiązań, sąd może zatwierdzić plan spłaty wierzycieli. Zadaniem upadłego jest wówczas ratalne spłacanie swoich zobowiązań wierzycielom zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pamiętać należy także o corocznym składaniu sprawozdania potwierdzającego dokonywanie spłat.

Jak zgłosić upadłość konsumencką?

Aby w odpowiedni sposób zgłosić upadłość konsumencką należy przede wszystkim wypełnić wniosek, który następnie składany jest do sądu znajdującego się w miejscu stałego pobytu dłużnika. Konieczne jest także uiszczenie opłaty sądowej. Dopiero wówczas może odbyć się posiedzenie sądowe oraz zostać wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W dalszej kolejności ustala się wierzytelności i opracowuje plan spłat, który dłużnik musi koniecznie przestrzegać.