Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka bez majątku dłużnika

2022-12-22 Kancelaria

Po kilku miesiącach spowolnienia, znowu zaczyna przybywać bankrutów. Tylko we wrześniu 2022 r. upadłość konsumencką ogłosiło 1520 osób (dane: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). Ww. liczby nie dziwą już chyba nikogo. Wciąż rosnąca inflacja, horrendalne ceny za media, artykuły pierwszej potrzeby, jedzenie… To nie może się dobrze skończyć dla naszego portfela. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwo zagadnienie upadłości konsumenckiej bez majątku dłużnika. Czy to w ogóle możliwe?

Większość dłużników znajduje się w tak złej sytuacji finansowej, iż nie posiada składników majątkowych, które pozwoliłyby na spłatę wierzycieli i wyjście z zadłużenia. W takiej sytuacji dłużnik może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bowiem nie musi posiadać majątku!

Jakie warunki musi spełnić upadły?

W przypadku braku majątku, upadły musi spełnić dwa warunki, by móc wnioskować o ogłoszenie upadłości, tj.:

  1. dłużnik musi być osobą fizyczną, czyli nie może prowadzić działalności gospodarczej
  2. dłużnik musi być niewypłacalny, czyli od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swoich należności wobec wierzycieli.

Gdy dłużnik spełnia powyższe warunki – może wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po złożeniu ww. wniosku, sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Kolejno, zostanie wyznaczony syndyk, który m.in. sporządzi listę wierzycieli dłużnika czy weryfikuje stan majątkowy upadłego.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie możemy zapomnieć także o należytej opłacie za złożenie wniosku. Opłata podstawowa (najniższa opłata) wynosi obecnie 30 złotych. Istotnym kosztem jest również wynagrodzenie syndyka. W przypadku, gdy upadły nie posiada żadnego majątku może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas wszelkie opłaty zostaną pokryte przez Skarb Państwa.