Obowiązki wynikające z zawarcia umowy ugody po umorzeniu długu - Kancelaria Poznań

Obowiązki wynikające z zawarcia umowy ugody po umorzeniu długu

2022-08-09 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie, kończącym temat umowy ugody, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na obowiązki Stron wynikające z umorzenia długu związanego z zawarciem umowy ugody.

Wierzyciel, po umorzeniu długu, ma obowiązek wypełnić i przesłać do Urzędu Skarbowego oraz doręczyć dłużnikowi (jako rozliczanemu podatnikowi) PIT-8C, tj. informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku. Dlaczego? Bowiem umorzona przez wierzyciela kwota jest traktowana jako przychód dłużnika, od którego to dłużnik jest zobowiązany zapłacić podatek.

PIT-8C

PIT-8C to formularz podatkowy, składany przez osoby, które wykazują m.in. przychody kapitałowe, tj. np. ze zbycia papierów wartościowych, przychody z tak zwanych innych źródeł, czyli np. korzyści majątkowe niezwiązane ze stosunkiem pracy, prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością wykonywaną osobiście, czy właśnie omawiane umorzenie kwoty długu.

Należy pamiętać, iż PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, a formularzem. W omawianym przypadku oznacza to, iż dłużnik ma obowiązek wykazać przychody wynikające z umorzenia długu w odpowiednim zeznaniu podatkowym. Jest to obowiązek dłużnika, za którego niewypełnienie Urząd Skarbowy może naliczyć karę.

Formularz PIT-8C możemy rozliczyć w deklaracji:

• PIT-36 (przychody z innych źródeł),
• PIT-37 (w przypadku otrzymania stypendium),
• PIT-38 (w przypadku inwestowania na giełdzie).

Pamiętajmy, iż Urząd Skarbowy ma aż 5 lat na skontrolowanie czy dłużnik wywiązał się ze swojego obowiązku podatkowego, tj. zapłacił podatek od kwoty przychodu wynikającej z umorzenia zobowiązania.