Dodatkowe warunki ugody z wierzycielem - Kancelaria Poznań

Dodatkowe warunki ugody z wierzycielem

2022-07-22 Kancelaria

W dzisiejszym wpisie przedstawię Państwu kontynuację poprzedniego tematu, tj. ugody z wierzycielem. Z uwagi na obszerność tematu chciałbym rozszerzyć problematykę o dodatkowe zagadnienia.

Warunki ugody

Należy pamiętać, iż wszelkie warunki ugody zależą od ustaleń obu stron, chcących dojść do porozumienia. Z inicjatywą zawarcia określonych warunków może wyjść zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Istotą jest przede wszystkim negocjowanie warunków, które będą satysfakcjonujące dla obu stron oraz możliwe do spełnienia przez dłużnika. Podczas negocjacji ugodowych strony niewątpliwie muszą przygotować się na ustępstwa, tj. chociażby możliwość rozłożenia wierzytelności na raty, czy też odroczenie terminu spłaty należności do czasu, aż sytuacja dłużnika nie ulegnie poprawie.

Przy zawieraniu ugody należy pamiętać, iż ustępstwa nie muszą być ekwiwalentne. Strony mają dowolność w kształtowaniu treści porozumienia. Chociażby wierzyciel i dłużnik mogą ustalić, iż jeżeli dłużnik spłaci określoną przez Strony w ugodzie kwotę, to wierzyciel umorzy pozostałą część długu.

W ugodzie Strony powinny ustalić także wpływ zawarcia porozumienia na postępowanie egzekucyjne. Rozsądny wydaje się pomysł zawieszenia postępowania egzekucyjnego po wpłacie pierwszej raty przez dłużnika, a także ustalenie wysokości oraz ilości rat, po których zapłacie nastąpi umorzenie postępowania.

Oświadczenie wierzyciela

Po spełnieniu świadczenia, dłużnik powinien domagać się od wierzyciela precyzyjnego oświadczenia o spłacie wszystkich rat, o spłacie zobowiązania lub jego umorzeniu. Jest to na tyle istotne, iż wierzyciel, takim oświadczeniem, zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec dłużnika, a dłużnik ma dowód, iż świadczenie zostało spełnione. Zdarza się, że wierzyciele unikają precyzyjnych oświadczeń, dlatego też powinniśmy uważnie analizować treść podpisywanej ugody.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu ugody?

Niejednokrotnie zdarzyło się, iż wierzyciele w umowie ugody zawierali dodatkowe odsetki. W trakcie analizowania ugody musimy zwrócić uwagę na wiele kwestii, dlatego niewątpliwie pomocne wydaje się skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który odpowiednio podejdzie do tematu oraz wskaże elementy porozumienia, które najpewniej by nam umknęły, a które w przyszłości mogłyby spowodować nieprzyjemne konsekwencje.

Podsumowując, umowa ugody wydaje się atrakcyjną alternatywą dla sądowego rozstrzygnięcia sporu. Warto pamiętać, iż w każdym momencie wierzyciel i dłużnik mogą dojść do zawarcia ugody, która niewątpliwie może usprawnić cały proces.