Klauzule abuzywne w umowach frankowych Banku Millenium S.A. - Kancelaria Pozna艅

Klauzule abuzywne w umowach frankowych Banku Millenium S.A.

2023-04-18 Kancelaria

Og贸lna tematyka klauzul abuzywnych w umowach kredytowych zosta艂a om贸wiona w poprzednim wpisie na blogu. Z dniem dzisiejszym chcieliby艣my rozpocz膮膰 seri臋 wpis贸w dotycz膮c膮 om贸wienia klauzul abuzywnych w umowach z konkretnymi bankami w ich wzorach frankowych um贸w kredytowych. Na pierwszy ogie艅 przeanalizujemy zapisy, kt贸re znajduj膮 si臋 w umowach Powszechnej Kasy Oszcz臋dno艣ci Bank Polski S.A. (w skr贸cie: PKO BP), kt贸rych wyst膮pienie w Pa艅stwa umowach frankowych b臋dzie mog艂a skutkowa膰 stwierdzeniem niewa偶no艣ci zawartej umowy.

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe mo偶emy uzna膰 zapisy umowy zawieranej z konsumentem, kt贸re nie zosta艂y z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wi膮偶膮 konsumenta w贸wczas, gdy kszta艂tuj膮 jego prawa i obowi膮zki w spos贸b sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra偶膮co naruszaj膮c jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych PKO BP

Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z bankiem PKO BP. Katalog klauzul abuzywnych zosta艂 opublikowany przez Rzecznika Finansowego, kt贸ry to stworzy艂 map臋 klauzul niedozwolonych w umowach kredyt贸w 鈥渨alutowych鈥:

1. Umowa kredytu mieszkaniowego W艁ASNY K膭T hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.:

搂 5 ust. 3 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt mo偶e by膰 wyp艂acany:

1) w walucie wymienialnej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 za granic膮 i w przypadku
zaci膮gni臋cia kredytu na sp艂at臋 kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 w kraju.鈥

搂 5 ust. 4 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje si臋 kurs kupna dewiz (aktualna
Tabela kurs贸w) obowi膮zuj膮cy w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia p艂atniczego.鈥

搂 10 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濶ale偶na PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryf膮, w wysoko艣ci (…) % kwoty kredytu, to jest kwota = (…) CHF zostanie zap艂acona jednorazowo przez
Kredytobiorc臋 w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu
obowi膮zuj膮cego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kurs贸w) kursu sprzeda偶y
dewiz 鈥 w przypadku wp艂aty w formie przelewu 艣rodk贸w lub sprzeda偶y dla pieni臋dzy 鈥
w przypadku wp艂aty w formie got贸wkowej.鈥

搂 13 ust. 7 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濸otr膮cenie 艣rodk贸w z rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
nast臋puje w wysoko艣ci stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 kwoty kredytu lub raty w walucie
wymienialnej, w kt贸rej udzielony jest kredyt wed艂ug obowi膮zuj膮cego w PKO BP SA w
dniu wymagalno艣ci kursu sprzeda偶y dla dewiz (aktualna Tabela kurs贸w).鈥

2. Umowa kredytu mieszkaniowego W艁ASNY K膭T hipoteczny z 2007 r.:

搂 5 ust. 3 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt mo偶e by膰 wyp艂acany:
1) w walucie wymienialnej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 za granic膮 i w przypadku
zaci膮gni臋cia kredytu na sp艂at臋 kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 w kraju.鈥

搂 5 ust. 4 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje si臋 kurs kupna dewiz (aktualna
Tabela kurs贸w) obowi膮zuj膮cy w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia p艂atniczego.鈥

搂 10 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濳redytobiorca zobowi膮zuje si臋 do zap艂aty nale偶nej PKO BP prowizji od udzielonego
kredytu, zgodnie z Taryf膮, w wysoko艣ci (…) % kwoty kredytu, to jest kwot臋 (…) CHF.
Prowizja od udzielonego kredytu zostanie: zap艂acona przez kredytobiorc臋 w dniu
podpisania umowy kredytowej, wed艂ug kursu sprzeda偶y dewiz z dnia podpisania
umowy.鈥

搂 13 ust. 7 (lub ust. 8) [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濸otr膮cenie 艣rodk贸w z rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
nast臋puje w wysoko艣ci stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 kwoty kredytu lub raty w walucie
wymienialnej, w kt贸rej udzielony jest kredyt wed艂ug obowi膮zuj膮cego w PKO BP SA w
dniu wymagalno艣ci kursu sprzeda偶y dla dewiz (aktualna Tabela kurs贸w).鈥

3. Umowa kredytu mieszkaniowego W艁ASNY K膭T hipoteczny z 2008 r. oraz z 2010 r., Cz臋艣膰 Og贸lna Umowy (鈥濩OU鈥):

搂 4 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt jest wyp艂acany:
1) w walucie wymienialnej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 Kredytobiorcy poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaci膮gni臋cia kredytu na sp艂at臋 kredytu
walutowego,
2) w walucie polskiej 鈥 na finansowanie zobowi膮za艅 w Rzeczypospolitej Polskiej.鈥

搂 4 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku wyp艂aty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje si臋 kurs kupna
dla dewiz obowi膮zuj膮cy w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia p艂atniczego, wed艂ug
aktualnej tabeli kurs贸w.鈥

搂 16 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濸rowizja od udzielonego kredytu, p艂atna w dniu zawarcia umowy, b臋dzie przeliczona
na walut臋 polsk膮 przy zastosowaniu wynikaj膮cego z aktualnej Tabeli kurs贸w kurs
sprzeda偶y dla:
1) dewiz 鈥 w przypadku wp艂aty w formie przelewu 艣rodk贸w,
2) pieni臋dzy – w przypadku waty w formie got贸wkowej.鈥

搂 22 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku dokonywania sp艂at zad艂u偶enia Kredytobiorcy z:
1) ROR 鈥 艣rodki z rachunku b臋d膮 pobierane w walucie polskiej w wysoko艣ci
stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 kwoty kredytu lub raty sp艂aty kredytu w walucie
wymienialnej, w kt贸rej udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzeda偶y dla
dewiz, obowi膮zuj膮cego w PKO BP SA w dniu, o kt贸rym mowa w 搂 7 ust. 5 CSU, wed艂ug
aktualnej Tabeli kurs贸w.鈥

4. Umowa z 2006 r.:

搂 1 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w z艂otych
zostanie okre艣lona poprzez przeliczenie kwoty wyra偶onej w walucie, w kt贸rej kredyt
jest denominowany na z艂ote, wed艂ug kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabel膮 kurs贸w
z dnia uruchomienia 艣rodk贸w.鈥

搂 11 ust. 3 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濪o przelicze艅 kwot walut uruchamianego kredytu stosuje si臋 kurs kupna waluty obcej
wed艂ug Tabeli kurs贸w z dnia wyp艂aty 艣rodk贸w.鈥

搂 13 ust. 7 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej:
1/ harmonogram sp艂at kredytu wyra偶ony jest w walucie, w kt贸rej kredyt jest
denominowany,
2/ sp艂ata nast臋puje w z艂otych, w r贸wnowarto艣ci kwot wyra偶onych w walucie obcej,
3/ do przelicze艅 wysoko艣ci rat kapita艂owo-odsetkowych sp艂aconego kredytu stosuje
si臋 kurs sprzeda偶y danej waluty wed艂ug Tabeli kurs贸w z dnia sp艂aty.鈥

5. Umowa po偶yczki hipotecznej z 2006 r.:

搂 5 ust. 4 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]

鈥濿 przypadku, o kt贸rym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje si臋 kurs kupna dla dewiz
(aktualna Tabela kurs贸w) obowi膮zuj膮cy w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia
p艂atniczego.鈥

搂 5 ust. 5 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濿 przypadku wyp艂aty po偶yczki w walucie wymienialnej stosuje si臋, kursy
kupna/sprzeda偶y dla dewiz (Tabela kurs贸w), obowi膮zuj膮ce w PKO BP SA w dniu
zlecenia p艂atniczego.鈥

搂 13 ust. 7 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濸otr膮cenie 艣rodk贸w z rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
nast臋puje w wysoko艣ci stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 kwoty po偶yczki lub raty w walucie
wymienialnej, w kt贸rej udzielona jest po偶yczka, wed艂ug obowi膮zuj膮cego w PKO BP SA
w dniu wymagalno艣ci, kursu sprzeda偶y dewiz (aktualna Tabela kurs贸w).鈥

Co je艣li w mojej umowie z bankiem widniej膮 powy偶sze zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejno艣ci polecamy skontaktowa膰 si臋 z profesjonalnym pe艂nomocnikiem trudni膮cym si臋 w sprawach frankowych, bowiem jest du偶e prawdopodobie艅stwo uznania niekt贸rych zapis贸w umowy frankowej za niewa偶ne.