Klauzule abuzywne w umowach frankowych Banku Millenium S.A. - Kancelaria Pozna艅

Klauzule abuzywne w umowach frankowych Banku Millenium S.A.

Klauzule abuzywne
2023-05-17 Kancelaria

Witamy po maj贸wce! 馃槈 Na blogu kontynuujemy zagadnienie klauzul abuzywnych w umowach frankowych z bankami. Dzi艣 om贸wimy niedozwolone zapisy um贸w zawieranych pomi臋dzy frankowiczami a Bankiem Millenium S.A. Je偶eli jeste艣 jedn膮 z os贸b, kt贸re zawar艂y tak膮 umow臋 鈥 koniecznie przeczytaj!

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe mo偶emy uzna膰 zapisy umowy zawieranej z konsumentem, kt贸re nie zosta艂y z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wi膮偶膮 konsumenta w贸wczas, gdy kszta艂tuj膮 jego prawa i obowi膮zki w spos贸b sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra偶膮co naruszaj膮c jego interesy.

Niedozwolone zapisy w umowach kredytowych Banku Millenium S.A.

Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu klauzule niedozwolone w umowach zawieranych z Bankiem Millenium S.A. Analizuj膮c temat ww. banku, wspomnie膰 nale偶y, i偶 roszczenia wobec Banku Millenium S.A. mog膮 kierowa膰 r贸wnie偶 frankowicze, kt贸rzy zawarli umowy kredytowe z bankiem Euro Bank S.A., bowiem od 2019 r. bank ten nale偶y do Grupy Banku Millenium, a Bank Millenium S.A. jest jego nast臋pc膮 prawnym. W dzisiejszym wpisie przedstawimy wi臋c klauzule abuzywne w umowach Banku Millenium S.A. oraz Euro Banku S.A. Katalog klauzul abuzywnych zosta艂 opublikowany przez Rzecznika Finansowego, kt贸ry to stworzy艂 map臋 klauzul niedozwolonych w umowach kredyt贸w 鈥渨alutowych鈥:

1. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM (Bank Millenium S.A.):

搂 2 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wyp艂aconej kwoty zgodnie z kursem
CHF wed艂ug Tabeli Kurs贸w Walut Obcych obowi膮zuj膮cej w Banku Millenium w dniu
uruchomienia kredytu lub transzy.鈥

搂 7 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redytobiorca zobowi膮zuje si臋 sp艂aci膰 kwot臋 kredytu w CHF ustalon膮 zgodnie z 搂 2 z
z艂otych polskich, z zastosowaniem kursu sprzeda偶y CHF obowi膮zuj膮cego w dniu
p艂atno艣ci raty kredytu, zgodnie z Tabel膮 Kurs贸w Walut Obcych Banku Millenium S.A.鈥

搂 9 pkt. 9) [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濪odatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze X z艂, stanowi ubezpieczenie
kredyt贸w hipotecznych z niskim udzia艂em w艂asnym Kredytobiorcy na podstawie
umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.鈥

搂 9 pkt. 10) [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濳redytobiorca jest zobowi膮zany do zwrotu Bankowi koszt贸w ubezpieczenia w
wysoko艣ci X z艂. za pierwszy 36-miesi臋czny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.鈥

搂 9 pkt. 11) [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濲e偶eli w ci膮gu okresu 36 miesi臋cy ochrony ubezpieczeniowej saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze ni偶 X z艂, Kredytobiorca
zobowi膮zany jest do zwrotu koszt贸w ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na pi艣mie.鈥

2. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. i z 2007 r. (Bank Millenium S.A.):

搂 2 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wyp艂aconej kwoty zgodnie z kursem
CHF wed艂ug Tabeli Kurs贸w Walut Obcych obowi膮zuj膮cej w Banku Millenium w dniu
uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy
kredytu wyp艂aconego w transzach Bank wysy艂a do Kredytobiorcy pismo, informuj膮ce o
wysoko艣ci pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego r贸wnowarto艣ci w
PLN zgodnie z kursem kupna CHF wed艂ug Tabeli Kurs贸w Walut Obcych obowi膮zuj膮cej
w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kurs贸w
walut w trakcie okresu kredytowania maj膮 wp艂yw na wysoko艣膰 kwoty zaci膮gni臋tego
kredytu oraz raty kapita艂owo odsetkowej.鈥

搂 7 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redytobiorca zobowi膮zuje si臋 sp艂aci膰 kwot臋 kredytu CHF ustalon膮 zgodnie z 搂 2 w
z艂otych polskich, z zastosowaniem kursu sprzeda偶y CHF obowi膮zuj膮cego w dniu
p艂atno艣ci raty kredytu, zgodnie z Tabel膮 Kurs贸w Walut Obcych Banku Millenium S.A.鈥

搂 9 ust. 7 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濪odatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze X z艂, stanowi ubezpieczenie
kredyt贸w hipotecznych z niskim udzia艂em w艂asnym Kredytobiorcy na podstawie
umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.鈥

搂 9 ust. 8 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濳redytobiorca jest zobowi膮zany do zwrotu Bankowi koszt贸w ubezpieczenia w
wysoko艣ci X z艂. za pierwszy 36-miesi臋czny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.鈥

搂 9 ust. 9 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濲e偶eli w ci膮gu okresu 36 miesi臋cy ochrony ubezpieczeniowej saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze ni偶 X z艂, Kredytobiorca
zobowi膮zany jest do zwrotu koszt贸w ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na pi艣mie.鈥

3. Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. (Bank Millenium S.A.):

搂 2 ust. 2 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wyp艂aconej kwoty zgodnie z kursem
CHF wed艂ug Tabeli Kurs贸w Walut Obcych obowi膮zuj膮cej w Banku Millenium w dniu
uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy
kredytu wyp艂aconego w transzach Bank wysy艂a do Kredytobiorcy pismo, informuj膮ce o
wysoko艣ci pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego r贸wnowarto艣ci w
PLN zgodnie z kursem kupna CHF wed艂ug Tabeli Kurs贸w Walut Obcych obowi膮zuj膮cej
w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kurs贸w
walut w trakcie okresu kredytowania maj膮 wp艂yw na wysoko艣膰 kwoty zaci膮gni臋tego
kredytu oraz raty kapita艂owo odsetkowej.鈥

搂 7 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redytobiorca zobowi膮zuje si臋 sp艂aci膰 kwot臋 kredytu CHF ustalon膮 zgodnie z 搂 2 w
z艂otych polskich, z zastosowaniem kursu sprzeda偶y CHF obowi膮zuj膮cego w dniu
p艂atno艣ci raty kredytu, zgodnie z Tabel膮 Kurs贸w Walut Obcych Banku Millenium S.A.鈥

搂 9 ust. 7 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濪odatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze X z艂, stanowi ubezpieczenie
kredyt贸w hipotecznych z niskim udzia艂em w艂asnym Kredytobiorcy na podstawie
umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TU InterRisk S.A.鈥

搂 9 ust. 8 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濳redytobiorca jest zobowi膮zany do zwrotu Bankowi koszt贸w ubezpieczenia w
wysoko艣ci X z艂.za pierwszy 36-miesi臋czny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.鈥

搂 9 ust. 9 [klauzula skutkuj膮ca mo偶liwo艣ci膮 偶膮dania zwrotu nadp艂aconych kwot]:

鈥濲e偶eli w ci膮gu okresu 36 miesi臋cy ochrony ubezpieczeniowej saldo zad艂u偶enia z tytu艂u
udzielonego kredytu nie stanie si臋 r贸wne lub ni偶sze ni偶 X z艂, Kredytobiorca
zobowi膮zany jest do zwrotu koszt贸w ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres
udzielonej Bankowi przez TU InterRisk S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym
Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na pi艣mie.鈥

4. Umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. i z 2009 r. (Euro Bank S.A.):

搂 1 ust. 4 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳wota Kredytu wyra偶ona w walucie obcej wed艂ug kursu kupna waluty okre艣lonego w
Tabeli obowi膮zuj膮cej w Banku na dzie艅 sporz膮dzenia Umowy wynosi (鈥) CHF. Kwota
niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowi膮zania Banku. Warto艣膰
kredytu wyra偶ona w walucie obcej w dniu uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy
mo偶e by膰 r贸偶na od podanej w niniejszym punkcie.鈥

搂 7 ust. 6 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳woty rat sp艂aty kredytu indeksowanego do waluty obcej a sp艂acane w PLN,
przeliczane po kursie sprzeda偶y danej waluty zgodnie z Tabel膮 obowi膮zuj膮c膮 w dniu
poprzedzaj膮cym dzie艅 sp艂aty Raty okre艣lonym w Umowie.鈥

5. Regulamin udzielania kredyt贸w i po偶yczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.:

搂 4 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濨ank udziela Kredyt贸w hipotecznych w z艂otych polskich (PLN). Kredyt mo偶e by膰
indeksowany kursem waluty obcej zgodnie z Tabel膮. Kredyt hipoteczny uruchamiany
jest w PLN.鈥

搂 6 ust. 1 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳redyt mo偶e zosta膰 uruchomiony jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz,
zgodnie z tre艣ci膮 Umowy. Wysoko艣膰 zad艂u偶enia z tytu艂u udzielanego kredytu
indeksowanego do waluty obcej wyra偶ona jest w walucie obcej, po przeliczeniu
uruchomionych 艣rodk贸w po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabel膮 obowi膮zuj膮c膮
w dniu ich uruchomienia.鈥

搂 11 ust. 5 [klauzula skutkuj膮ca niewa偶no艣ci膮 ca艂ej umowy]:

鈥濳woty rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej okre艣lane s膮 w harmonogramie
sp艂aty w walucie obcej a sp艂acane w PLN, przeliczone po kursie sprzeda偶y danej
waluty zgodnie z Tabel膮 obowi膮zuj膮c膮 w dniu poprzedzaj膮cym sp艂at臋 Raty
okre艣lonym w Umowie.鈥

Co je艣li w mojej umowie z bankiem widniej膮 powy偶sze zapisy?

W takim wypadku, w pierwszej kolejno艣ci polecamy skontaktowa膰 si臋 z profesjonalnym pe艂nomocnikiem trudni膮cym si臋 w sprawach frankowych, bowiem jest du偶e prawdopodobie艅stwo uznania niekt贸rych zapis贸w umowy frankowej za niewa偶ne.