Wyrok TSUE z dnia 16.06.2023 r. (nr sprawy: C-520/21) - kolejna wygrana frankowiczów! - Kancelaria Poznań

Wyrok TSUE z dnia 16.06.2023 r. (nr sprawy: C-520/21) – kolejna wygrana frankowiczów!

2024-03-12 Kancelaria

W ostatnich latach tysiące polskich kredytobiorców znalazło się w pułapce kredytów denominowanych w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich. Dla wielu z nich droga do sprawiedliwości i ochrony przed nieuczciwymi praktykami banków to droga przez sąd. Jednak zanim podejmą decyzję o wytoczeniu pozwu frankowego, warto zrozumieć, jakie koszty mogą być związane z tymże procesem.

Ile kosztuje proces frankowy?

Proces frankowy może wiązać się z wieloma kosztami, które po wygraniu procesu zostaną zwrócone frankowiczom przez bank. Do kosztów sprawy frankowej możemy zaliczyć m.in. koszt:

 1. wydania zaświadczenia o historii spłaty kredytu przez bank,
 2. opłaty sądowej od pozwu,
 3. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 4. zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych (ewentualnie),
 5. wniosków o zabezpieczenie powództwa (ewentualnie),
 6. mediacji (ewentualnie),
 7. zastępstwa procesowego,
 8. wniosku o uzasadnienie wyroku i koszt opłaty od apelacji (ewentualnie).

Zaświadczenie o historii spłaty kredytu

Dokumentem stanowiącym podstawę obliczenia wysokości roszczenia przysługującego wobec banku jest zaświadczenie o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy kredytowej. Niewątpliwym atutem takowego zaświadczenia jest fakt wydania go przez bank, który w toku ewentualnego procesu nie będzie miał możliwości kwestionowania tegoż dowodu.

Koszt wydania przedmiotowego zaświadczenia wynosi średnio od 100 do 300 zł.

Opłata sądowa od pozwu

Obligatoryjnym elementem wniesienia pozwu do sądu jest jego opłacenie. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wysokość opłaty sądowej od pozwy w przypadku sprawy frankowej wynosi 1000 zł.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Do kosztów pozwu frankowego możemy zaliczyć również koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W przypadku ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, który będzie Nas reprezentował przed sądem, konieczna jest zapłata 17 zł celem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Opłata jest jednorazowa, tj. obejmuje całe postępowanie aż do prawomocnego jego zakończenia.

Zaliczka na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych

W trakcie trwania procesu frankowego najczęstszym wydatkiem, który może się pojawić, jest zaliczka na poczet kosztów przeprowadzenia opinii biegłego z zakresu ekonomii lub finansów. Koszt wynagrodzenia biegłego za sporządzenie opinii w sprawach frankowych oscyluje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł.

Wnioski o zabezpieczenie powództwa

W przypadku złożenia jakiegokolwiek wniosku o zabezpieczenie (po złożeniu pozwu), strona jest zobowiązana do uiszczenia stałej opłaty od wniosku w kwocie 100 zł.

Koszt zastępstwa procesowego

Do kosztów procesu strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika zalicza się również koszty zastępstwa procesowego. Kwoty kosztów zastępstwa procesowego są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych bądź odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów i są uzależnione od WPS (wartości przedmiotu sporu, tj. wartości roszczenia).

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 zł ‒ 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

Podkreślić należy, iż sąd zasądza koszty zastępstwa procesowego na wniosek profesjonalnego pełnomocnika. Frankowicz zapłaci ew. koszty zastępstwa procesowego tylko w przypadku przegranej sprawy!

Podsumowanie – ile kosztuje proces frankowy?

Wniosek o pozew frankowy może wiązać się z różnymi kosztami, które warto uwzględnić i dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania sądowego. W przypadku kredytów frankowych, wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług specjalistów, aby mieć pewność, że ich interesy są odpowiednio reprezentowane i chronione. Jednak nie można zapominać, że koszty związane z procesem mogą być znaczące, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie sytuacji finansowej oraz możliwych opcji przed podjęciem ostatecznej decyzji.