Wyrok TSUE z dnia 16.06.2023 r. (nr sprawy: C-520/21) - kolejna wygrana frankowiczów! - Kancelaria Poznań

Wyrok TSUE z dnia 16.06.2023 r. (nr sprawy: C-520/21) – kolejna wygrana frankowiczów!

2023-06-29 Kancelaria

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w dniu 15.06.2023 r., wydał jeden z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. TSUE, poprzez pytanie prejudycjalne skierowane przez polski sąd, orzekło, iż bankom nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, po uznaniu umowy za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki umowne (nr sprawy C-520/21). Co za tym idzie, konsumenci mają prawo żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych.

Powyższe orzeczenie z pewnością zachęci frankowiczów do bardziej intensywnej walki o swoje prawa, a banki zachęci do zawierania jak najszybszych ugód z konsumentami, co oczywiście wydaje się mniej korzystne i bezpieczne dla frankowiczów! Pozwanie banku, który stosował nieuczciwe praktyki, z uwagi na ugruntowane już orzecznictwo w tym zakresie, może przynieść frankowiczom spore wytchnienie.

Niewątpliwie wyrok TSUE ma kluczowe znaczenia dla frankowiczów. Wyrokowanie Organu jasno pokazuje w jakim kierunku powinno zmierzać orzecznictwo polskich sądów. Po wyroku TSUE, komentarz na ten temat udzielił Rzecznik Finansowy twierdząc, iż wyrok TSUE to kolejny, niezwykle istotny etap w wieloletniej batalii o sprawiedliwość, jaką frankowicze musieli stoczyć z bankami, oferującymi toksyczne kredyty. Nie ma już żadnych wątpliwości, że kredytobiorcy mają prawo domagać się od banków wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z kapitału. To także niezwykle ważna lekcja dla wszystkich instytucji finansowych, które powinny konstruować produkty finansowe tak, żeby były wolne od nieuczciwych i bezprawnych postanowień, zamiast kierować się wyłącznie chęcią zysku.

W swoim wyroku TSUE krytycznie ocenił linię obrony banków. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, iż w stosunkach nie można dopuścić, by jedna ze stron czerpała korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, czy też otrzymała odszkodowanie za niedogodności, które sama spowodowała. TSUE zdecydowanie opowiada się po stronie konsumentów, co oczywiście może napawać wszystkich frankowiczów optymizmem.