Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich – czy to możliwe? - Kancelaria Poznań

Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich – czy to możliwe?

2024-01-09 Kancelaria

W ostatnich latach wielu kredytobiorców zaciągających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) stanęło w obliczu znaczących wyzwań finansowych spowodowanych wzrostem kursu tej waluty w stosunku do złotówki. W odpowiedzi na te trudności, pojawia się pytanie o możliwość przewalutowania kredytu z CHF na PLN. W tym artykule przyjrzymy się, na czym polega przewalutowanie kredytu i jakie są jego możliwości oraz konsekwencje.

Czym jest przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty, w której jest on denominowany. W przypadku kredytów we frankach szwajcarskich, chodzi o zamianę długu na równowartość w złotówkach (PLN). Taka operacja może mieć na celu ochronę kredytobiorcy przed ryzykiem walutowym, związanym z długiem w walucie obcej. Kredyty w walucie obcej są podatne na wahania kursów walut, co może doprowadzić do nagłych i gwałtownych zmian w wysokości miesięcznych rat zaciągniętego kredytu.

Do przewalutowania kredytu niezbędny jest wniosek kredytobiorcy, który końcowo rozpatrzy bank i zdecyduje na jakich warunkach nastąpi przewalutowanie, po czym strony mogą podpisać stosowny aneks ustalający wysokość spłacanego kredytu w złotówkach.

Czy przewalutowanie jest korzystne dla frankowicza?

Przewalutowanie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich na złotówki zapewnia pewne korzyści , tj. m.in. obniżenie rat kredytu, stabilizację wysokości rat oraz wyeliminowanie ryzyka kursowego.

Przewalutowanie ma również swoje minusy, bowiem przewalutowanie kredytu frankowego na złotówki oznacza przejście na wskaźnik WIBOR, który jest zdecydowanie wyższy niż stosowany przy kredytach frankowych wskaźnik SARON. Dodatkowo, za przewalutowanie kredytu banki pobierają również prowizję.

Bank proponuje przewalutowanie kredytu i ugodę – co zrobić?

W obecnych czasach banki masowo proponują frankowiczom zawarcie ugody. Spowodowane jest to tym, iż banki przegrywają w sądzie ok. 97% spraw z frankowiczami, z powodu zawierania przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych. Opłacalność przewalutowania kredytu i zawarcia ugody zależy od danej sprawy. Może się okazać, iż propozycja banku będzie kompletnie nieopłacalna i bardziej korzystne dla frankowicza będzie wejście z bankiem w spór, gdzie sąd może orzec o nieważności umowy kredytowej, pozbawiając bank jakiegokolwiek zarobku.

Podsumowanie

Decyzja o przewalutowaniu kredytu we frankach szwajcarskich powinna być podjęta po dokładnej analizie i rozważeniu wszystkich za i przeciw. Ważne jest, aby kredytobiorcy konsultowali się z doradcami finansowymi, profesjonalnymi pełnomocnikami oraz bezpośrednio z bankiem, aby zrozumieć wszystkie aspekty i potencjalne konsekwencje takiego kroku. Przewalutowanie może być rozwiązaniem problemów związanych z ryzykiem walutowym, ale ważne jest, aby podejść do niego z pełną świadomością możliwych ryzyk i korzyści.