Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-287/22) - kolejny ważny wyrok dla frankowiczów! - Kancelaria Poznań

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-287/22) – kolejny ważny wyrok dla frankowiczów!

2023-07-05 Kancelaria

W kolejnym omawianym na naszym blogu wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-287/22), Trybunał rozstrzygnął wątpliwości w przedmiocie dopuszczalności zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał wskazał, iż możliwe jest zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego! Co istotne, ww. zabezpieczenie nie będzie udzielane automatycznie. Kredytobiorca musi złożyć wniosek i od decyzji polskich sądów będzie zależało czy omawiane zabezpieczenie zostanie udzielone.

Dalsza spłata rat kredytu frankowego

Omawiane w dzisiejszym wpisie zabezpieczenie roszczenia, tj. zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego faktycznie powinno przynieść frankowiczom sporą ulgę. Wyrok TSUE spowodował, iż frankowicze będą mieli możliwość spokojnego oczekiwania na prawomocny wyrok sądu w ich sprawie. Brak obowiązku spłaty miesięcznych rat spowoduje również poprawę sytuacji finansowej frankowiczów.

Wyrok TSUE wykona sąd krajowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż krajowy sąd rozpoznający sprawę powinien udzielić zabezpieczenia roszczeń i zawiesić spłatę rat kredytowych, jeżeli wymaga tego zapewnienie skuteczności orzeczenia, które może zapaść w sprawie. Istnienie przesłanek do udzielenia zabezpieczenia rozważy indywidualnie sąd krajowy i podejmie decyzję w rozpatrywanej sprawie.

Komentarz Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-287/22

W sprawie korzystnego dla frankowiczów wyroku TSUE (w sprawie C-287/22) wypowiedział się również Rzecznik Finansowy: To kolejne przełomowe dla konsumentów orzeczenie TSUE. Kredytobiorca będzie mógł żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej. To będzie ogromna ulga dla wielu kredytobiorców, nie tylko finansowa, ale przede wszystkim psychiczna. Rata kredytu, który prawdopodobnie obarczony jest sankcją nieważności nie będzie już kulą u nogi, wpływającą destrukcyjnie na zdrowie czy relacje rodzinne. Do tej pory problemem był niejednolita praktyka polskich sądów w tym zakresie. Dzisiejszy wyrok TSUE sprawia, że sądy nie powinny mieć w tego typu sprawach większych wątpliwości, a kredytobiorcy odczują realną ulgę bez konieczności czekania na ostateczny rezultat długotrwałego postępowania sądowego.