Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-287/22) - kolejny ważny wyrok dla frankowiczów! - Kancelaria Poznań

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (w sprawie C-287/22) – kolejny ważny wyrok dla frankowiczów!

2023-04-13 Kancelaria

Powszechnie wiadomym jest, iż kredyty frankowe były zawierane niezgodnie z prawem. Głównym argumentem na ww. niezgodność, który podnoszony jest przez frankowiczów oraz ich pełnomocników, są klauzule abuzywne zawarte we frankowych umowach kredytowych. Co to takiego i jak je rozpoznać?

Czym są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowne. Za takowe możemy uznać zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Niedozwolone zapisy nie wiążą konsumenta wówczas, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Z klauzulami abuzywnymi najczęściej będziemy mieli do czynienia w przypadku wykorzystywania przez bank wzorców umowy. W takim przypadku, umowa sporządzana jest z wyprzedzeniem przez kredytodawcę, a kredytobiorca często nie ma pola na jakiekolwiek negocjacje.

Jak wykryć klauzule abuzywne w umowach frankowych?

Co do zasady, wykrycie klauzul abuzywnych w umowach frankowych jest dosyć trudne, bowiem każdy bank oferujący kredyty we frankach szwajcarskich zawierał inne zapisy w swoich umowach kredytowych.
Z pomocą w wykryciu klauzul abuzywnych w naszych umowach kredytów walutowych przychodzi Rzecznik Finansowy, który stworzył tzw. mapę klauzul, czyli zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki w kredytach frankowych. Jak podkreśla sam Rzecznik, mapa klauzul to wskazówka, która w żadnym wypadku nie gwarantuje wygranej sprawy w sądzie, bowiem sądy do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Aktualnie uciera się jednolita linia orzecznicza dot. unieważnienia kredytów frankowych, lecz każdorazowo warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika trudniącego się sprawami frankowymi, by z powodzeniem wyjść z procesu z bankiem i uwolnić się od problemu, jaki rodzi kredyt w walucie obcej.

Lista klauzul niedozwolonych

Listę klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.rejestr.uokik.gov.pl. Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętajmy, iż ww. Rejestr nie zawiera wszystkich klauzul niedozwolonych, bowiem lista klauzul abuzywnych cały czas się powiększa. To że danego umownego zapisu nie ma na liście klauzul niedozwolonych UOKIK nie oznacza, że jakiś zapis umowny nie spełnia przesłanek do bycia postanowieniem niezgodnym z prawem.

W dzisiejszym wpisie to na tyle 😉 W kolejnych postach na blogu przedstawimy Państwu przykłady klauzul abuzywnych zawieranych przez konkretne banki w zapisach umów o kredyty frankowe.