Dla kogo jest upadłość konsumencka - Kancelaria Poznań

Dla kogo jest upadłość konsumencka

2021-10-15 Kancelaria

Wiele osób słyszało zapewne o pojęciu “upadłość konsumencka”. Mimo, iż określenie to funkcjonuje już od bardzo długiego czasu, to tylko nieliczni zdają sobie sprawę, co tak naprawdę za sobą niesie oraz kto może ją ogłosić. W największym uproszczeniu można rzec, że upadłość konsumencka jest procedurą sądową pozwalającą na oddłużenie osób, które z różnych względów przestały sobie radzić ze spłatą zobowiązań. Wątek ten jest tym bardziej istotny, że na początku 2020 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące prawa upadłościowego. Warto więc zapoznać się, jak na dzień dzisiejszy przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – kto może ogłosić i jak to zrobić?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić wyłącznie osoby prywatne nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. Prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje osobom, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Oddłużenie może polegać na zaspokojeniu wierzycieli (na przykład z majątku dłużnika), albo na umorzeniu części lub całości długów. W myśl przepisów prawa obowiązujących do marca 2020 roku nie każdy mógł ogłosić upadłość konsumencką, gdyż sąd uznawał bankructwo dłużnika tylko w wyjątkowych okolicznościach. Obecnie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą starać się osoby mające niespłacone zobowiązania w bankach, instytucjach pożyczkowych lub też u osób prywatnych. Pamiętać jednak należy, że istnieje pewna grupa należności, które nie podlegają umorzeniu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką konieczne jest sporządzenie bardzo szczegółowego dokumentu. Musi posiadać on informacje, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, wskazanie miejsc, w których dostępny jest majątek dłużnika, szeroko uzasadnić okoliczności wniosku, aktualny i pełny wykaz majątku, a także spis wierzycieli wraz z kwotami zadłużenia. W dalszej kolejności konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej oraz złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów do przypisanego Sądu Rejonowego. Wypełniając wnioski i dokumenty należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych oraz kompletność załączników. Może to znacznie przyspieszyć cały proces sądowy.

Należy pamiętać o tym, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką pod warunkiem, że przed złożeniem takiego wniosku dokona zamknięcia i wykreślenia działalności z CEiDG.