Dla kogo jest upadłość konsumencka - Kancelaria Poznań

Dla kogo jest upadłość konsumencka

2022-08-30 Kancelaria

Upadłość konsumencka jest tematem bardzo rozbudowanym. Dzisiaj opowiem o konsekwencjach jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd:

  1. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”. Masą upadłości zarządza syndyk. Od tego czasu konsument nie może samodzielnie i swobodnie zarządzać swoim majątkiem (np. sprzedać domu czy samochodu). Upadły musi wskazać syndykowi cały swój majątek, przekazać pełną dokumentację związaną z posiadanym majątkiem oraz wszelką korespondencję. Jeżeli konsument nie spełni powyższego – postępowanie upadłościowe zostanie umorzone.
  2. Wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu wchodzi w skład masy upadłości.
  3. Gdy zostanie ogłoszona upadłość – syndyk przeprowadza inwentaryzację majątku masy upadłości. Następnie dokonuje sprzedaży majątku upadłego. Co do zasady, wyłączone spod egzekucji syndyka są przedmioty pierwszej potrzeby. Syndyk w toku upadłości będzie sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty upadłego konsumenta: samochody, nieruchomości, wartościowy sprzęt, który nie będzie uznawany za produkt pierwszej potrzeby.
  4. Konsument może zawierać drobne umowy życia codziennego, tj. niezbędne zakupy artykułów spożywczych czy środków czystości, bowiem syndyk nie może zająć całego majątku na potrzeby spłaty zobowiązań upadłego.
  5. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej każde działanie upadłego ma wpływ na wszelkie decyzje sądu, np. bezpodstawne zwolnienie się z pracy przez konsumenta daje podstawy do umorzenia postępowania upadłościowego i niweluje szansę na oddłużenie.
  6. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi – po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu postępowania są zawieszane a po uprawomocnieniu się postanowienia, postępowania te są umarzane.

W następnym wpisie opiszę Państwu zagadnienie wniosku o upadłość konsumencką.