Kredyt we frankach - pozew przeciwko bankowi - Kancelaria Poznań

Kredyt we frankach – pozew przeciwko bankowi

2024-04-23 Kancelaria

Kredyty we frankach szwajcarskich przez wiele lat cieszyły się popularnością w Polsce ze względu na niższe odsetki w porównaniu z kredytami udzielanymi w złotym. Niestety, zmienne kursy walutowe spowodowały, że wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, gdy wartość franka znacząco wzrosła w stosunku do złotego. W przypadkach, gdy spłata kredytu stała się problematyczna, niektórzy kredytobiorcy zdecydowali się przeanalizować swoje umowy kredytowe, z których wynikało, że banki, podczas zawierania umów kredytowych, stosowały klauzule abuzywne, tj. tzw. postanowienia niedozwolone. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda pozew frankowy przeciwko bankowi.

Pozew o unieważnienie umowy frankowej – czy warto go złożyć?

Pozew przeciwko bankowi daje możliwość unieważnienia umowy kredytu frankowego, jej odfrankowienie czy zwrot niesłusznie nadpłaconych rat. Dzięki wyrokowi sądu frankowicze mogą skutecznie i dość szybko uwolnić się od kredytu raz na zawsze. W Polsce na dzień dzisiejszy mamy ugruntowaną linię orzeczniczą sądów, a także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, które jasno wskazują, iż pozwy frankowiczów przeciwko bankom są jak najbardziej zasadne i frankowicze nie powinni się takiego rozwiązania obawiać.

Za złożeniem pozwu przeciwko bankowi opowiada również fakt, iż 98% spraw orzekanych jest na korzyść konsumentów.

Kiedy możemy złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej?

Frankowicz może złożyć pozew do sądu w każdym stadium trwania umowy kredytowej, a także po jego spłacie. Bank możemy pozwać pod warunkiem zastosowania przez niego w umowie zapisów niedozwolonych, tj. klauzul abuzywnych. Dlatego ważne jest, by przed pozwaniem banku sprawdzić dokładnie umowę kredytową pod tym kątem.

Ile kosztuje proces frankowy przeciwko bankowi?

W przypadku pozwania banku, musimy liczyć się z zapłatą kosztów sądowych, m.in.:

  1. opłata sądowa od pozwu – 1000 zł,
  2. opłata sądowa od apelacji (jeśli będzie takowa potrzeba) – 1000 zł,
  3. wniesienie zaliczki na biegłego sądowego – 500 – 2000 zł,
  4. wniosek o zabezpieczenie – 100 zł.

Podkreślić należy, iż po wygranym procesie frankowicz odzyska wszystkie koszty procesu, które poniósł w jego toku. Do ich zwrócenia będzie zobowiązana strona przeciwna, tj. bank.

Ile trwa proces w sprawach frankowych?

Wszystkie sprawy są rozpatrywane przez sąd indywidualnie. Czas oczekiwania na rozprawę to okres od 2 miesięcy do 3 lat. Niestety pełnomocnicy nie mają na to wpływu, bowiem sąd, z uwagi na duży napływ spraw frankowych, jest nimi obłożony. Czas oczekiwania na proces jest największy w dużych miejscowościach, bowiem tam obłożenie jest największe.

Spory frankowe odbywają się najczęściej w dwóch instancjach. W pierwszej instancji sprawa trwa około 18 miesięcy. Jeśli wyrok jest dla którejś ze stron niekorzystny, strona składa apelację do sądu II instancji. Proces II-instancyjny trwa kolejne 9-12 miesięcy i po jego zakończeniu możemy spodziewać się prawomocnego wyroku w sprawie.

Jakiej kwoty możemy się spodziewać po wygranym procesie?

By obliczyć dokładną kwotę, jaką możemy uzyskać po uzyskaniu pozytywnego wyroku sądowego, musimy dokładnie przeanalizować umowę kredytu frankowego oraz wszelkie inne związane z tą umową dokumenty. Wszystko bowiem zależy od tego jak duży kredyt wzięliśmy, na ile lat, czy spłaciliśmy go przed czasem, od wysokości marży banku itd.

Podsumowanie

Pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach to skomplikowany proces, który wymaga starannego przygotowania i zebrania odpowiednich dowodów. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika, który pomoże w obronie praw kredytobiorcy i osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia w sporze z bankiem.