Krajowy Rejestr Zadłużonych - Kancelaria Poznań

Krajowy Rejestr Zadłużonych

2022-08-09 Kancelaria

Krajowy Rejestr Zadłużonych został uruchomiony w dniu 01.12.2021 r. Co do zasady stanowi ogólnodostępne i bezpłatne źródło informacji o dłużnikach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub dłużnikach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję, które przyczynić ma się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Dla kogo powstał i kto ma do niego dostęp?

Dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jest publiczny. Poprzez stronę www.krz.ms.gov.pl możemy przeglądać wszelkie informacje o prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i układowych. By sprawdzić ww. informacje nie musimy rejestrować się w systemie.

Pamiętajmy także, iż od grudnia 2021 r. wszelkie wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy przedsiębiorcy oraz wnioski restrukturyzacyjne i układowe należy składać za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez Portal Rejestrów Sądowych (www.prs.ms.gov.pl). Jednakże w tym wypadku, by złożyć takową dokumentację musimy być zarejestrowani w systemie. Na PRS możemy zarejestrować się chociażby poprzez profil zaufany.

Cele utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt Krajowego Rejestru Zadłużonych jako nowoczesny, wygodny i wiarygodny system teleinformatyczny, w którym (w jednym miejscu) pojawią się wszystkie kluczowe dane i dokumenty dotyczące postępowań. Wśród celów, dla których stworzono Krajowy Rejestr Zadłużonych, wskazuje się m.in.:

• zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
• zapewnienie transparentności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
• przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności,
• zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
• zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Czy rzeczywiście KRZ ułatwia czynności oraz spełnia wszelkie założenia, dla których został stworzony? Na to pytanie odpowiemy sobie w dalszej części wpisu.

Problemy z jakimi borykają się użytkownicy KRZ

Krajowy Rejestr Zadłużonych przede wszystkim miał przyspieszyć „naprawę” firm oraz ułatwić prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Czy tak się stało? Aktualnie okazuje się, że system zamiast usprawniać pracę użytkowników często ją niestety utrudnia. Na nieprawidłowe funkcjonowanie rejestru narzekają praktycznie wszyscy: wierzyciele, doradcy restrukturyzacyjni czy też pracownicy sądów.

W praktyce KRZ okazał się mocno wadliwy, a usuwane usterki zastępowane są nowymi. Duża część użytkowników uważa, iż zabrakło testów systemu, które to pozwoliłyby wyeliminować potencjalne błędy jeszcze przed wprowadzeniem w życie rejestru.

Pracownicy sądów i doradcy restrukturyzacyjni korzystający z KRZ skarżą się również na mało intuicyjny interfejs systemu i niejasne instrukcje, które w wielu przypadkach wymuszają korzystanie z pomocy technicznej, która również jest niskiej jakości.

Narastające problemy techniczne systemu powodują, iż czasowo wstrzymywane jest m.in. wydawanie postanowień o ogłoszeniu upadłości czy rejestrowanie wniosków dłużników. Eksperci sygnalizują także, iż od grudnia 2021 r. systematycznie rośnie liczba nierozpoznanych wniosków dłużników, co może bezpośrednio wpłynąć na efektywność działań oraz zmniejsza potencjalne szanse na wyjście z trudnej sytuacji konsumentów i przedsiębiorców.

Podsumowując, pomysł stworzenia oraz wszelkie założenia Krajowego Rejestru Zadłużonych wydają się przyszłościową inicjatywą, lecz po opiniach użytkowników stwierdzić należy, iż system nie spełnił założeń i potrzebuje jeszcze wiele pracy, a jego użytkownicy potrzebują wiele cierpliwości.