Krajowy Rejestr Zadłużonych a upadłość konsumencka - Kancelaria Poznań

Krajowy Rejestr Zadłużonych a upadłość konsumencka

2022-03-15 Kancelaria

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) z dnia 06.12.2018 weszła w życie w dniu 01.12.2021.

Jaki wpływ ma ta ustawa na dłużników-konsumentów, którzy rozważają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Po pierwsze, od grudnia 2021 wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale także i przedsiębiorcy oraz wnioski restrukturyzacyjne i układowe, składa się za pomocą systemu teleinformatycznego, który jest prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości na stronie: prs.ms.gov.pl, aby złożyć taki wniosek należy być uczestnikiem zarejestrowanym w systemie.

Po drugie, wszelkie informacje o prowadzonych postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych są dostępne publicznie, tzn. nie trzeba być uczestnikiem zarejestrowanym w systemie, na stronie prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości: krz.ms.gov.pl, wystarczy wpisać numer Pesel (lub NIP w przypadku przedsiębiorcy) i system pokaże aktualne informacje o prowadzonym postępowaniu.

Teoretycznie, nowe zasady składania wniosków miały być ułatwieniem dla dłużników. W praktyce wygląda to zapewne różnie. Przede wszystkim należy się najpierw zarejestrować na portalu PRS poprzez profil zaufany a następnie już jako uczestnik zarejestrowany, należy wypełnić po kolei interaktywny formularz do składania wniosku o ogłoszenie upadłości.