Doradca restrukturyzacyjny – charakterystyka zawodu - Kancelaria Poznań

Doradca restrukturyzacyjny – charakterystyka zawodu

2022-12-08 Kancelaria

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z trudną sytuacją finansową oraz rosnącym zadłużeniem oraz są świadomi, iż czeka ich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, mogą zadawać sobie pytanie: kim jest i jakie uprawnienia ma doradca restrukturyzacyjny, bowiem to właśnie z tym podmiotem będzie im dane współpracować w procesie oddłużania firmy i majątku.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz która świadczy profesjonalne usługi ściśle związane z prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Wyżej wymieniona licencja uprawnia doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy oraz zarządcy. O zawodach nadzorcy i zarządcy pisaliśmy już obszernie na blogu – zachęcamy do nadrobienia zaległości 😉

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby stać się doradcą restrukturyzacyjnym, należy, oczywiście oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia, zdać pisemny egzamin państwowy na doradcę restrukturyzacyjnego. Egzamin przeprowadzany jest co najmniej dwa razy do roku, składa się z części pisemnej oraz dodatkowego zadania problemowego i zdecydowanie wymaga od kandydatów specjalistycznej wiedzy z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji.

Jakie wymogi musi spełnić przyszły doradca restrukturyzacyjny?

O licencję może starać się osoba fizyczna, która:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii,

 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii,

 5. posiada nieposzlakowaną opinię,

 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządza majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii,

 7. nie była karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 8. nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 9. nie jesteś wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jakie zadania może wykonywać doradca restrukturyzacyjny?

Po uzyskaniu licencji, doradca restrukturyzacyjny będzie mógł wykonywać funkcję:

 • nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz

 • syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Nie zapominajmy, iż doradca, jako profesjonalny pełnomocnik ws. upadłości i restrukturyzacji podmiotów, może udzielać wszelakich porad, opinii, wyjaśnień w tym zakresie, a podmioty borykające się z problemami upadłości lub restrukturyzacji powinny korzystać z jego usług. Zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest wspieranie podmiotów zainteresowanych oraz, w razie potrzeby, zapewnianie bieżącej obsługi działalności gospodarczej w momencie upadłości czy restrukturyzacji firmy.