Czy po upadłości konsumenckiej można otworzyć działalność gospodarczą? - Kancelaria Poznań

Czy po upadłości konsumenckiej można otworzyć działalność gospodarczą?

2024-05-21 Kancelaria

Upadłość konsumencka, choć może stanowić trudny moment w życiu finansowym danej osoby, nie zamyka drzwi przed przyszłymi przedsięwzięciami. Wiele osób, które doświadczyły upadłości konsumenckiej, zastanawia się, czy mogą kontynuować swoją przedsiębiorczość i otworzyć własną działalność gospodarczą. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii i omówimy, czy jest możliwość otwarcia działalności gospodarczej po upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest instytucją prawną umożliwiającą osobom fizycznym (konsumentom nieprowadzącym działalności gospodarczej), które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, częściowe lub pełne oddłużenie pod nadzorem sądu (poprzez m.in. umorzenie długu). Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli w sposób uporządkowany i zgodny z prawem, jednocześnie chroniąc go przed nadmiernym obciążeniem finansowym i umożliwiając mu nowy start.

Czy po upadłości konsumenckiej można otworzyć działalność gospodarczą?

Przepisy prawa upadłościowego nie regulują tego zagadnienia. Status konsumenta, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wymagany jest przez prawo upadłościowe na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przepisach regulujących ogłoszenie upadłości nie ma zakazu prowadzenia działalności po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, a więc wydaje się, że upadły mógłby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości.

Ograniczenia upadłego konsumenta po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest zdarzeniem zdecydowanie ingerującym w życie i działalność dłużnika. Podczas trwania upadłości konsumenckiej dłużnik ma obowiązek wydania oraz wskazania syndykowi całego swojego majątku, którym syndyk będzie zarządzał. Ponadto, upadły konsument nie może sam zaciągać nowych zobowiązań i generować kolejnych wierzycieli. Tu nasuwa się pytanie, w jaki sposób upadły będzie prowadził działalność gospodarczą i podejmował działania z nią związane?

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza – rola syndyka

W przypadku założenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej, kluczową rolę w jej prowadzeniu będzie miał syndyk. To właśnie syndyk, podczas procesu upadłości konsumenckiej, będzie uprawniony do m.in. zawierania wszelkiego rodzaju umów w imieniu upadłego (z kontrahentami, o świadczenie usług, o najem biura etc.), które będą dotyczyły prowadzonej działalności. Tym samym, upadły konsument będzie mocno ograniczony w swoim działaniu.

Czy otworzenie działalności po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej się w ogóle opłaca?

Odpowiadając na to pytanie kluczowa jest analiza sytuacji majątkowej upadłego. Założenie, a następnie prowadzenie działalności gospodarczej przez upadłego konsumenta może okazać się bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do wykonania.