Upadłość konsumencka – nowe informacje - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka – nowe informacje

2019-06-05 Kancelaria

Klienci zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej na nowych warunkach, z niecierpliwością oczekują zmiany ustawy. Najważniejszą planowaną zmianą w ustawie będzie wyłączenie badania przez sąd umyślności i rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Okoliczności powstania stanu niewypłacalności będą miały znaczenie dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa ma skutkować jedynie wydłużeniem planu spłaty o okres od 4 do 7 lat. Nie będzie już podstawą do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem zmian do ustawy konsumenckiej pod linkiem: http://upadłośćkonsumencka.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/Upadłość-konsumencka-2019.pdf

Projekt zmiany ustawy jak wiadomo jest już procedowany od II połowy 2017 roku i miał wejść w życie w połowie 2018 roku. Do dzisiaj jednak te najważniejsze dla konsumentów zmiany nie zostały uchwalone. Obecnie projekt jest już po ustaleniach w komisjach, został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu do pierwszego czytania.

Proces legislacyjny na etapie przedsejmowym: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312002

Obecnie można śledzić postępy nad procesem legislacyjnym na stronach Sejmu RP. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3480

Z informacji na stronie Sejmu RP wynika, że pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy Prawo upadłościowe odbędzie się na 82 posiedzeniu Sejmu w dniach 12 -14 czerwca 2019 roku.
Będę na bieżąco śledzić postępy w procesie legislacyjnym i o każdym nowym zdarzeniu informować w tym miejscu.