Upadłość konsumencka a spirala kredytowa - Kancelaria Poznań

Upadłość konsumencka a spirala kredytowa

2022-10-19 Kancelaria

Możliwości zaciągnięcia pożyczki w parabanku/firmie pożyczkowej są w obecnych czasach wręcz nieograniczone. W niektórych przypadkach udzielany jest on nawet wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Brak weryfikacji zdolności kredytowej – do czego firmy pożyczkowe są obligowane przepisami prawa, ale tego w dużej mierze nie respektują oraz obecny poziom zarobków w połączeniu z rosnącymi kosztami życia powoduje, że osoby młode bez doświadczenia życiowego, ale czasem również osoby starsze pod wpływem nachalnej reklamy, często zaciągają pożyczki bez oglądania się na skutki wpadając przy tym w spiralę zadłużenia. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy jedną pożyczką chcą spłacić poprzednią pożyczkę, co wiąże się ze wzrostem kosztów tych pożyczek w efekcie doprowadzając do zwielokrotnienia kwoty początkowej w sposób geometryczny. Do tego jeszcze nakładają się zabiegi firm pożyczkowych polegające na narzuceniu/umożliwieniu klientom tzw. rolowania pożyczek poprzez oferowanie od razu w umowie pożyczki możliwości refinansowania poprzez udzielenie kolejnej, ale już znacznie wyższej kwoty pożyczki lub konsolidacji opartej na tej samej zasadzie – nowa pożyczka jest zawsze dużo wyższa od poprzedniej. Gdy już nie jesteśmy w stanie wywiązywać się ze spłaty rat tak znacznie podwyższonych w relacji do pierwotnych kwot, jedyną możliwością wyjścia z opresji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – co to jest i dla kogo?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej polega na całkowitym umorzeniu przez sąd zobowiązań osoby fizycznej po wykonaniu tzw. planu spłaty, w którym to upadły konsument spłaca długi w ustalonych ratach co miesiąc, w stałych kwotach w wysokości pozwalającej na zachowanie środków na życie, utrzymanie siebie i rodziny. Raty są ustalane na okres do 36 miesięcy lub do 72 miesięcy, w zależności od stopnia przyczynienia się do powstania niewypłacalności. W założeniu przepisów o upadłości konsumenckiej – kwota zadłużenia, która nie zostanie spłacona w wyniku realizacji planu spłaty, jest umarzana. Do procesu upadłościowego – konsumenckiego, może przystąpić każda osoba nie będąca przedsiębiorcą. Dla przedsiębiorców przewidziany jest inny, odrębny tryb postępowania upadłościowego.

W jaki sposób się zadłużamy?

Trudno stwierdzić, jaka część społeczeństwa chętniej się zadłuża. Czy są to osoby młode bez doświadczenia i na początku drogi zawodowej czy raczej osoby starsze po zakończeniu okresu zatrudnienia albo może osoby, które chciały założyć i rozwijać działalność gospodarczą. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy po uzyskaniu kredytu bankowego na konkretny cel lub tzw. kredytu krótkoterminowego albo wreszcie kredytu na działalność gospodarczą, nie dają sobie rady ze spłatą bieżących rat zadłużenia. Często decydują się wówczas na tak zwane “chwilówki”, które mają „pomóc” w bieżącej obsłudze rat kredytowych. Są to pożyczki udzielane bez głębszej analizy kredytobiorcy. Pożyczka udzielana jest nawet w kilkanaście minut na podstawie dowodu osobistego. Jej cechą charakterystyczną jest przede wszystkim niska kwota (zazwyczaj do kilku tysięcy złotych), krótki okres spłaty (do kilku miesięcy) oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie wraz z kosztami dodatkowymi w postaci prowizji. Łączna kwota tzw. kosztów pozaodsetkowych jest obecnie zbliżona do 100% kwoty pożyczki. Łatwość zaciągnięcia takiej “chwilówki” powoduje, że często decyzja o wzięciu pożyczki krótkoterminowej i bardzo drogiej, jest nieprzemyślana, podejmowana na podstawie emocji lub krzykliwych reklam. Powoduje to, że w efekcie konsumenci nie dają sobie rady ze spłatą zadłużenia.

Upadłość konsumencka często jedynym ratunkiem.

Jak przyznają konsumenci, ogłoszenie upadłości konsumenckiej a następnie realizacja planu spłaty i ostateczne postanowienie sądu o zakończeniu postępowania po wykonaniu planu spłaty pozwoliła im na uwolnienie się od zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Celem tego postępowania jest ostatecznie oddłużenie osoby z problemami finansowymi, co oznacza w efekcie umorzenie jej zobowiązań wobec wierzycieli i rozpoczęcie życia bez długów.