Restrukturyzacja Długów - Kancelaria Maciej Puk

Restrukturyzacja długów

Restrukturyzacja długów

Dostępna w ofercie Kancelarii Radcy Prawnego Maciej Puk restrukturyzacja długów to szeroki wachlarz czynności, których głównym celem jest oddłużanie m.in. poprzez zmianę warunków zobowiązania bądź też podważenie zasadności roszczeń wierzyciela. Wśród proponowanej pomocy prawnej należy wyróżnić restrukturyzację, upadłość przedsiębiorców i konsumentów, antywindykację.

Restrukturyzacja. W oparciu o obecnie obowiązujące przepisy pomagamy przeprowadzić proces restrukturyzacji przedsiębiorcom oraz rolnikom. Proces ten może być prowadzony pod nadzorem sądu albo bezpośrednio w porozumieniu z wierzycielami bez angażowania sądu. Celem takiego postępowania jest zwarcie ugody, w której zobowiązanie będzie spłacane w sposób najkorzystniejszy dla dłużnika, a jednocześnie akceptowalny dla wierzyciela.