Kredyty frankowe - zarysy problemu - Kancelaria Poznań

Kredyty frankowe – zarysy problemu

2023-03-09 Kancelaria

Czy komuś z Państwa nigdy nie obił się o uszy problem kredytów frankowych? A może są tutaj osoby, które borykają się z problemem jaki powstał po zaciągnięciu kredytu we frankach? W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić ogólny zarys tematu kredytów frankowych oraz nakreślić potencjalne rozwiązania powyższego problemu.

O co chodzi z kredytami frankowymi

Kredyty frankowe, co do zasady, były udzielane polskim konsumentom w latach 90. XX wieku i późniejszych, na podstawie sporządzanych przez banki gotowych wzorców umów. Kredyty były udzielane w formie kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF (frank szwajcarski).
Początkowo, konsumenci bardzo chętnie zawierali umowy o „kredyt frankowy”, oczywiście z uwagi na korzystne warunki kredytowania. „Krach” nastąpił w styczniu 2015 r., gdzie nagle kursy walut oszalały, a frank szwajcarski umocnił się wobec złotego o kilkadziesiąt procent. W doktrynie dzień ten nazwany został „czarnym czwartkiem”. W wyniku zmian kursu walutowego zobowiązania kredytobiorców wzrosły o kilkadziesiąt procent. Wzrosła także wysokość rat spłacanego kredytu, nawet pomimo regularnego spłacania kredytu przez kilka/kilkadziesiąt lat.
Z uwagi na wielce niekorzystne warunki, konsumenci zaczęli walczyć o swoje. Okazało się, iż największym problemem jaki powstał przy zawieraniu umów na „kredyt frankowy” były nieuczciwe postanowienia w zawieranych umowach. Klienci nie byli również odpowiednio pouczani o ryzyku związanym z uzależnieniem wysokości świadczeń od kursu waluty obcej, tj. franka szwajcarskiego. Po analizach umów zawieranych pomiędzy bankami a frankowiczami okazało się, iż umowy kredytowe były konstruowane w niekorzystny sposób dla słabszej strony, tj. konsumentów. Umowy zawierały również klauzule abuzywne (postanowienia niedozwolone), które zgodnie z prawem nie wiążą kredytobiorców. Powyższe zapisy otworzyły konsumentom drogę do unieważnienia zaciągniętych kredytów frankowych.

Możliwe rozwiązania problemu

Konsumenci borykający się z problemem kredytu frankowego mogą skorzystać z kilku rozwiązań, tj. m.in.:

  1. zawarcia ugody z bankami,
  2. zawarcia ugody za pośrednictwem Rzecznika Finansowego,
  3. zawarcia ugody za pośrednictwem mediatora przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  4. wyjścia na drogę sądową i wdania się w spór z bankiem.

Powyższe rozwiązania mogą dążyć do zmian kluczowych zapisów umowy kredytu frankowego, do „odfrankowania” umowy kredytu, czy też unieważnienia kredytu frankowego, gdzie frankowicze mogą ubiegać się o zwrot kwot już wpłaconych, tj. wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych i innych świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy.
O wyżej wymienionych rozwiązaniach problemu kredytów frankowych chcielibyśmy napisać w kolejnych postach, które pojawią się na blogu już niebawem. Zapraszamy do śledzenia!