Kim jest radca prawny? Czym się zajmuje? - Kancelaria Poznań

Kim jest radca prawny? Czym się zajmuje?

2024-04-16 Kancelaria

W dzisiejszym złożonym świecie prawnym, radca prawny odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia prawnego dla klientów indywidualnych oraz firm. Ale kim dokładnie jest radca prawny i jakie są jego główne zadania? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej profesji oraz zakresowi jego obowiązków.

Kim jest prawnik?

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa. Po ukończeniu studiów, prawnik ma możliwość dalszego kształcenia na m.in. sędziego, prokuratora, komornika, notariusza, adwokata czy właśnie radcę prawnego.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to zawód zaufania publicznego zajmujący się m.in. udzielaniem porad i konsultacji prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, występowaniem przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Aby móc wykonywać tę profesję, osoba musi ukończyć studia prawnicze, aplikację radcowską oraz zdać egzamin radcowski. W Polsce zawód radcy prawnego jest regulowany przez odpowiednie przepisy prawa.

Kto może zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym może być osoba, która:

 1. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
 5. odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski.

Czym zajmuje się radca prawny?

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, radca zajmuje się w szczególności:

 • udzielaniem porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniem opinii prawnych,
 • opracowywaniem projektów aktów prawnych,
 • występowaniem przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

Czy radca prawny może zostać skreślony z listy radców prawnych?

Tak! Skreślenie radcy z listy następuje w wypadku:

 1. wniosku radcy prawnego;
 2. choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
 3. utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych;
 4. nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok;
 5. śmierci radcy prawnego;
 6. orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Kiedy skorzystać z usług radcy prawnego?

Z usług radcy prawnego warto skorzystać, jeżeli w Państwa sprawie pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów czy kluczowych kroków lub decyzji.

Podsumowanie

Radca prawny to profesjonalny podmiot, który służy wsparciem prawnym dla klientów w różnych kwestiach prawnych. Jego głównymi zadaniami są udzielanie porad prawnych, reprezentacja klientów przed sądami, sporządzanie dokumentów prawnych, mediacje oraz doradztwo biznesowe. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu radca prawny pomaga klientom w radzeniu sobie z problemami prawno-organizacyjnymi oraz osiąganiu zamierzonych celów prawnych.