Kancelaria antywindykacyjna, czyli specjalista w oddłużaniu - Radca prawny Maciej Puk

Kancelaria antywindykacyjna, czyli specjalista w oddłużaniu

2020-02-06 Kancelaria

Statystyki pokazują, że wiele osób ma problem ze spłatą swoich zobowiązań zarówno wobec banków, firm pożyczkowych, jak i kontrahentów. Przyczyny takiego stanu są naprawdę różne i nie zawsze brak spłaty należności wynika ze złej woli dłużnika. Dlatego, by nie pogarszać swojej sytuacji i nie wpaść w spiralę zadłużenia, należy jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do oddłużenia.

Komu powierzyć prowadzenie antywindykacji?

Osoby zadłużone mają do wyboru pomoc kancelarii prawnej bądź firmy specjalizującej się w antywindykacji. Czym różnią się obie instytucje? Przede wszystkim zakresem kompetencji. A te są szersze w przypadku kancelarii prawnej. Firmę oddłużeniową może bowiem założyć praktycznie każda osoba – nie jest wymagane wykształcenie prawnicze. Kancelarię prawną natomiast tworzą radcowie prawni bądź adwokaci posiadający szersze kompetencje wynikające z posiadanym uprawnień. Poza „zwykłymi” kancelariami prawnymi wyróżnia się także kancelarie antywindykacyjne, które tworzą prawnicy współpracujący ze specjalistami do spraw finansów.

Jakie działania może podjąć kancelaria antywindykacyjna?

Prawnicy mają do dyspozycji szereg środków prawnych zapewniających ochronę praw i pomoc osobom zadłużonym zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i egzekucyjnego. W pierwszej kolejności kancelaria antywindykacyjna zbada zasadność roszczeń. Może bowiem okazać się, że żądania wierzyciela są bezpodstawne bądź niezgodne z prawem (zawyżona kwota roszczeń, przedawnienie długu, błędy proceduralne). Jeśli jednak okaże się, że żądania spłaty są zasadne i zgodne z prawem, wówczas kancelaria zaproponuje strategię dopasowaną do sytuacji klienta. Sposób działania zależy między innymi od wysokości długu oraz etapu postępowania. Celem antywindykacji jest polubowne rozwiązanie sporu. Należy przy tym pamiętać, że dług będzie musiał zostać spłacony. Kancelaria antywindykacyjna ma za zadanie wypracować takie rozwiązanie, które będzie dogodne dla klienta i pozwoli mu na spłatę długów bez konieczności zaciągania dodatkowych pożyczek.

W tym celu kancelaria antywindykacyjna może wykorzystać takie środki jak:

  • sprzeciw od nakazu zapłaty,
  • wznowienie postępowania sądowego,
  • negocjacje z wierzycielem oraz sporządzenie/opiniowanie ugody,
  • skarga na czynności komornika,
  • zażalenie na postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności,
  • reprezentowanie interesów dłużnika w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym,
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej.