Czy można wygrać w sądzie z bankiem? część II – kredyty frankowe indeksowane Kancelaria Poznań

Czy można wygrać w sądzie z bankiem? część II – kredyty frankowe indeksowane

2019-10-04 Kancelaria

Czy można wygrać w sądzie z bankiem? część II – kredyty frankowe indeksowane

Szanowni Klienci, w dniu 03 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że nieuczciwe warunki umów kredytowych – kredytu indeksowanego do waluty obcej np. CHF (frank szwajcarski) – nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa. Oznacza to, że po usunięciu nieuczciwych klauzul umownych dotyczących indeksowania do waluty obcej, waluta kredytu pozostałaby bez zmian – PLN, ale z oprocentowaniem opartym na stopie procentowej obowiązującej dla obcej waluty.

Treść orzeczenia TSUE:

______________

Należy pamiętać, że każdy przypadek może być odmienny, nie każda umowa kredytowa może zawierać niedozwolone klauzule a banki z własnej woli nie będą przeliczać kredytu frankowego na złotówki.

Jeśli masz – Szanowny Kliencie – wątpliwość czy Twoja umowa kredytowa dotyczy kredytu indeksowanego i może być przeliczona na złotówki według kursu np. CHF, to zapraszam na konsultacje i weryfikację umowy kredytowej.