Czy można wygrać w sądzie z bankiem? część II – kredyty frankowe indeksowane Kancelaria Poznań

Czy można wygrać w sądzie z bankiem? część II – kredyty frankowe indeksowane

2023-03-23 Kancelaria

Kredyty frankowe niewątpliwie rodzą ogrom problemów osobom, które je zaciągnęły. Jako rozwiązania problemów kredytów frankowych możemy wyróżnić m.in. zawarcie ugody z bankami, zawarcie ugody za pośrednictwem Rzecznika Finansowego czy mediatora przy Komisji Nadzoru Finansowego, jak również wyjście na drogę sądową i wdanie się w spór z bankiem, w którym zaciągnęliśmy kredyt frankowy. W dzisiejszym wpisie opiszemy Państwu dokładniej możliwe rozwiązania, z których mogą skorzystać „frankowicze”.

Ugoda z bankiem

Zawarcie ugody z bankiem jest jedną z dróg na poprawę naszej sytuacji finansowej związanej z zaciągnięciem kredytu frankowego. Jest to również metoda, która zyskuje na coraz większej popularności wśród frankowiczów. Banki coraz chętniej podchodzą do tematu zawierania ugód. Dlaczego? W przypadku zawarcia ugody banki stosują indywidualne podejście i negocjacje wobec każdego klienta. Nie da się ukryć, że bank zaakceptuje ugodę, jeżeli ten ruch będzie mu się opłacał. Przed zawarciem ugody polecamy skonsultować potencjalny projekt umowy z osobą, która ma dużą wiedzę w tym zakresie, tak by wypracować z bankiem jak najbardziej korzystną ugodą dla nas jako frankowiczów. Należy zachować szczególną ostrożność, bowiem niektóre ugody z bankiem mogą być kolejną pułapką finansową, na której wyjdziemy niekorzystnie.

Co do zasady, ugoda z bankiem może zakończyć się umorzeniem kredytu w całości (jeżeli do spłaty pozostało niewiele kapitału) czy redukcją kapitału pozostałego do spłaty (w przypadku jeżeli pozostało nam kilka/kilkanaście lat do spłaty kredytu). Ugoda z bankiem może również dotyczyć uwolnienia się od ryzyka walutowego, tj. zawarcie ugody z bankiem pozwoli nam na zamianę kredytu walutowego na kredyt złotowy.

Analizując temat ugody z bankiem nie możemy przejść obojętnie przy fakcie, iż wdanie się w spór z bankiem i sądowe rozstrzygnięcie sporu frankowego jest, co do zasady, bardziej opłacalne finansowo dla „frankowiczów”. O powyższym opowiemy szerzej przy kolejnym temacie, tj. temacie sporu z sądami jako jednego z rozwiązań problemu kredytów frankowych.

Zawarcie ugody za pośrednictwem rzecznika finansowego

Instytucja Rzecznika Finansowego dosyć prężnie działa przy problemach z kredytami frankowymi. Frankowicze chętnie wnioskują do Rzecznika Finansowego w sprawach dotyczących swoich kredytów we frankach szwajcarskich. Rzecznik Finansowy w sprawach frankowych m.in. składa wnioski do Sądu Najwyższego oraz kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wszystko pozwala na ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej w wyrokowaniu na temat zaciągniętych kredytów frankowych.

Głównym zadaniem Rzecznika Finansowego jest wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego, tj. np. bankami. Rzecznik Finansowy udziela pomocy w zakresie poradnictwa, interwencji, postępowań polubownych (ugód) czy wsparcia w przypadku postępowania sądowego.

To właśnie postępowanie polubowne prowadzone przez Rzecznika Finansowego może prowadzić do rozwiązania sporu – ugody. Postępowanie polubowne łączy cechy mediacji i koncyliacji. Celem tegoż postępowania jest zbliżenie stanowisk stron sporu i/lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie polubowne jest oczywiście dobrowolne dla stron i dążyć ma do zawarcia ugody, z zaspokojeniem roszczeń każdej ze stron.

Cechami charakterystycznymi postępowania polubownego prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym jest bezstronność i niezależność osób prowadzących postępowanie, poufność postępowania oraz fakt, iż bank ma obowiązek przystąpienia do postępowania polubownego, lecz nie można zmusić instytucji finansowej do zawarcia ugody.

Dzisiaj to na tyle 😉 W kolejnym wpisie przedstawimy Państwu inne możliwe rozwiązania problemu kredytów frankowych! Do zobaczenia na Naszym blogu.