Co jako spadkobierca zrobić po śmierci spadkodawcy? - Kancelaria Poznań

Co jako spadkobierca zrobić po śmierci spadkodawcy?

Co jako spadkobierca zrobić po śmierci spadkodawcy
2024-05-07 Kancelaria

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment, który często wiąże się z wieloma formalnościami prawno-administracyjnymi. W przypadku dziedziczenia majątku po zmarłym, jako spadkobierca musimy podjąć szereg kroków, aby odpowiednio uregulować sprawy związane z dziedziczeniem. W dzisiejszym artykule omówimy, jakie działania powinien podjąć spadkobierca po śmierci spadkodawcy, aby przebieg dziedziczenia był jak najbardziej sprawnym i zgodnym z prawem.

Kim jest spadkobierca?

Spadkobierca to osoba, która dziedziczy po zmarłym jego majątek oraz prawa i obowiązki. W momencie śmierci spadkodawcy, jego majątek przechodzi na spadkobierców zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub testamentem, jeśli taki został sporządzony. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, w zależności od ustaleń testamentu lub przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego. Spadkobierca staje się właścicielem dziedziczonego majątku oraz nabywa wszelkie prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem. Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu to dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami prawa cywilnego, określającymi kolejność dziedziczenia ustawowego.

Co jako spadkobierca muszę zrobić po śmierci spadkodawcy?

Po śmierci spadkodawcy, jako potencjalni spadkobiercy musimy ustalić, czy zmarły pozostawił po sobie testament. Jest to kluczowe, bowiem w polskim prawie ustawodawca przewidział dwie formy dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe.

Złożenie oświadczenia co do spadku

Jeśli okażemy się spadkobiercami, mamy możliwość spadek przyjąć lub go odrzucić. Na złożenie stosownego oświadczenia spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule do spadku. Wyżej wymienione oświadczenie spadkobiercy wywołuje skutki prawne od chwili otwarcia spadku.

Przyjmując spadek, spadkobiorca ma możliwość ukształtowania, w jaki sposób będzie odpowiadał za ewentualne długi spadkowe. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi) lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi).

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

Aby stać się spadkobiercą należy zainicjować postępowanie przed sądem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub przed notariuszem w przedmiocie spisania protokołu i wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia?

Po uregulowaniu spraw i nabyciu praw do spadku, spadkobierca powinien zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Dodatkowo, gdy spadkobierca dziedziczy nieruchomość, powinien niezwłocznie złożyć wniosek do sądu (wydziału ksiąg wieczystych) w przedmiocie wpisania siebie jako nowego właściciela nieruchomości.

Podsumowanie

Dziedziczenie majątku po zmarłym to proces, który może być skomplikowany i stresujący. Jednak odpowiednie podjęcie kroków i skorzystanie z pomocy prawnej może znacznie ułatwić ten proces. Kluczowe jest również zachowanie spokoju i rozwaga w podejmowaniu decyzji związanych z dziedziczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy skorzystanie z porady profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w prawie spadkowym.