Blog o upadłości konsumenckiej - Kancelaria Poznań

Blog o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – informacja aktualna na dzień 10.07.2019

2019-07-16

Konsumenci oczekujący na uchwalenie projektowanych i jakże potrzebnych zmian do ustawy Prawo upadłościowe w zakresie upadłości konsumenckiej, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak pisałem w poprzedniej notce, projekt zmian trafił na posiedzenie Sejmu w dniu 14 czerwca na tzw. pierwsze czytanie. Następnie projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do zaopiniowania. Posłowie – […]

Upadłość konsumencka – nowe informacje

2019-06-05

Klienci zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej na nowych warunkach, z niecierpliwością oczekują zmiany ustawy. Najważniejszą planowaną zmianą w ustawie będzie wyłączenie badania przez sąd umyślności i rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Okoliczności powstania stanu niewypłacalności będą miały znaczenie dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa ma skutkować jedynie wydłużeniem planu […]